Recente ontwikkelingen in het Midden Oosten

Wie de Bijbelse profetie een beetje kent, weet dat Israël een cruciale rol zal gaan spelen in de eindtijd. Romeinen 11: 25,26 zegt dat als de Gemeente is opgenomen, heel Israël tot bekering zal komen. Zover is het nu nog niet. Van de Joden die in Israël wonen heeft naar schatting zo’n half procent Yeshua aangenomen als Messias. Dat is misschien nog weinig. Maar Gods Woord zegt dat er onder Zijn volk een opwekking zal komen met een ongekend resultaat. Alle Joden zullen Jezus aannemen als Heer en Verlosser. Dan breekt het wereldwijde vrederijk aan, waar de profeten zo uitvoerig over schrijven. Ook wel het duizendjarig rijk genoemd, dat geregeerd zal worden vanuit de wereldhoofdstad Jeruzalem.   

Lees meer »

Gaan wij de Grote Verdrukking meemaken (I)?

In Mattheüs 24:21 legt de Heer uit dat er in de eindtijd een ‘grote verdrukking’ plaats zal vinden die zijn weerga niet kent. In het Grieks wordt daarvoor de uitdrukking thlipsis megalē gebruikt. Thlipsis betekent verdrukking. Megalē betekent groot.   Thlipsis vinden we bijvoorbeeld in Handelingen 11:19 waar het gaat over de vervolging in verband met Stefanus. Een ander voorbeeld is Johannes 16:33, “In de wereld lijdt u verdrukking, maar houdt goede moed”. In het Nieuwe Testament wordt thlipsis vrijwel altijd gebruikt om de vervolging van christenen te omschrijven. De uitdrukking ‘grote verdrukking’ (thlipsis megalē) vinden we ook in Openbaring 7:14. Kennelijk is dit dezelfde periode als die welke de Heer Jezus bedoelde in Mattheüs 24. In Openbaring wordt duidelijk dat heel veel gelovigen in die tijd gedood zullen worden vanwege hun geloof. Tot het moment dat de zon zwart wordt, de maan rood en er sterren van de hemel vallen; dan zal deze tijd van onnoemelijk lijden door God worden beëindigd. Vergelijk Mattheüs 24:22,29 en Openbaring 6:12.

Lees meer »

Complot-denken en eindtijdverwachting

Het zal niemand ontgaan zijn dat er op social media vandaag de dag tal van complottheorieën circuleren. Sommige lijken op het eerste gezicht niet eens helemaal onlogisch, maar de meeste zijn te bizar voor woorden. Daarin is de angst voor een wereldregering nogal eens een thema. In dit verband wordt de naam van Bill Gates en zijn bemoeienis met het World Economic Forum vaak genoemd. Hij is de kwade genius achter de coronapandemie, want zijn doel zou zijn om de hele mensheid te vaccineren om daarbij nanochips in te spuiten. Zodat de toekomstige werelddictator ieder mens kan volgen op deze planeet. Big brother is watching you.

Lees meer »

Nero heeft niets te maken met 666

In nogal wat publicaties wordt gesteld dat het zo goed als zeker is dat het getal van het Beest uit Openbaring 13 verwijst naar keizer Nero. In deze blog leg ik uit waarom deze stelling onterecht is.

Lees meer »

Een levensgevaarlijke eindtijdvisie

Afgelopen week verscheen op CIP.nl een interview met Jeroen Koornstra, de auteur van het boek ‘Einde van de eindtijd’. Koornstra probeert daarin duidelijk te maken dat we als christenen helemaal niet bezig moeten zijn met het eindtijdgebeuren. Hij is van mening dat de ‘eindtijd’ al lang achter de rug is. Alle profetieën die betrekking hebben op het ‘einde’ zouden al in de eerste eeuw van onze jaartelling zijn vervuld. Bijbelgedeelten zoals Mattheüs 24 en het grootste deel van Openbaring zijn al eeuwenlang geschiedenis. De grote opdracht van Mattheus 28:19 is toen al, in die tijd, vervuld. Koornstra staat hierin niet alleen. Er is een groeiende groep bijbeluitleggers die de Bijbelse profetieën op deze manier uitleggen. Bekende namen zijn onder andere Jonathan Welton (van het boek ‘Opname of aanname?’) en David Sörensen (www.ontdekGod.nl), Bill Johnson en Kris Valloton (Bethel Redding).

Lees meer »

Waarom Orlando Bottenbley gelijk heeft

Opinie-artikel in het Friesch Dagblad op maandag 13 juli 2020: Voorganger Orlando Bottenbley presenteert op internet een serie over de eindtijd. Het leidt tot kritiek en bijval. Theo Algra uit Luxwoude ziet aanwijzingen dat Bottenbley gelijk heeft.

Lees meer »

Eindtijd in zicht op 4 september

De uitgever heeft laten weten dat mijn boek 'Eindtijd in zicht' op 4 september 2020 zal verschijnen! Dat is heel mooi, daar hebben we  naar uitgekeken. Volgens de joodse kalender is de datum: 15 Elul 5780. Halverwege de laatste maand van het jaar. De 15e is een mooie datum. Want de 15e van een joodse maand komt altijd overeen met volle maan. Dan is de nacht lichter dan anders. Ik hoop dat dit boek dat effect ook zal hebben.

Lees meer »

Pasen 2020

Pasen is dit jaar anders dan anders. De coronacrisis heeft de wereld in zijn greep. Er voltrekt zich een ramp van ongekende weerga. Misschien zal achteraf zelfs blijken dat we te maken hebben met de grootste pandemie uit de geschiedenis. Tallozen zijn in rouw gedompeld omdat ze hun geliefden zo plotseling hebben verloren. En hoevelen zullen er nog volgen?

Lees meer »

Coronavirus

We zijn momenteel bijna halverwege maart 2020. Een maand of twee geleden hadden we er nog nooit van gehoord. Het coronavirus. Inmiddels heeft het de hele wereld in zijn greep. Bij de WHO kwam gisteren het hoge woord er uit: het is een pandemie. Dat wil zeggen een wereldomspannende epidemie. De hoge bevolkingsdichtheid, de open grenzen en de toegenomen reismogelijkheden van onze tijd maken dat een dergelijk virus zich verbijsterend snel verspreidt. 

Lees meer »

Hiernamaals-verzekering

Ik heb eens even al mijn verzekeringen op een rijtje gezet. Tjonge, meer dan ik dacht. Ongevallen, WA, uitvaart, ziektekosten, WA + allrisk voor de auto, inboedel, brand, rechtsbijstand, ORV. Een hele rij. En dan heb ik nog geen eens een tandarts-, reis-, of annuleringsverzekering. Of een spaarverzekering, of een nabestaandenverzekering. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het verzekeren. En we doen dat met zijn allen dan ook vrolijk, in grote getale. Miljarden gaan er om in deze business. Want we nemen liever het zekere voor het onzekere. Stel je voor dat ...

Lees meer »