NAVO flitsmacht

Gepubliceerd op 8 augustus 2022 om 17:06

Het laatste en meest heftige deel van de apocalyptische rampen die in Openbaring worden beschreven, zal ongeveer 30 dagen duren. Dan bedoel ik de zeven schalen die door evenzoveel engelen zullen worden uitgegoten en die Gods toorn symboliseren. Als de eerste ramp plaatsvindt (Openbaring 16:2) dan heeft de tweede helft van de laatste jaarweek al 1260 dagen geduurd (Openbaring 11:3, 14). Die tweede helft is 1290 dagen lang (Daniël 12: 11). Met andere woorden, de zeven schaaloordelen vinden plaats in een relatief korte periode van 30 dagen.

Let nu op wat er gebeurt als de zesde engel in actie komt. Vermoedelijk tegen het einde van die laatste maand. In zeer korte tijd wordt er een internationale troepenmacht gevormd, door een groot aantal landen van over de hele wereld (Openbaring 16:13-16). De politieke leiders beslissen zonder aarzeling dat zij meedoen aan de operatie doordat zij rechtstreeks door demonen worden aangestuurd. Het doel van deze militaire inzet is het land Israël. Binnen extreem korte tijd, hoogstens een paar dagen, trekken de troepen zich samen in Armageddon (Megiddo), in het Noorddistrict in Israël, hemelsbreed een kleine 100 km van Jeruzalem. De Hebreeuwse naam is HaEmek.
Dit moet voor de hoorders en lezers van Openbaring, aan het einde van de eerste eeuw, hebben toegeschenen als iets onmogelijks. Ga maar na. Hoewel de Romeinse legers zich sneller konden verplaatsen dan ooit in de geschiedenis, konden zij het bij lange na niet halen om zo snel een bepaalde doellocatie te bereiken.
Stanford University heeft een website ontwikkeld waarmee het mogelijk is om nauwkeurig te simuleren hoe snel een leger zich kon verplaatsen in de Romeinse tijd. Daaruit blijkt dat een Romeins leger desnoods, op zijn snelst, in 20 dagen de afstand Rome – Jeruzalem kon afleggen. Dat moest dan wel zoveel mogelijk per schip, omdat een mars over land niet sneller ging dan zo’n 60 km/dag. En dat nog wel over de gebaande Romeinse wegen. Een ander voorbeeld: de route van Lugdunum (Lyon) naar Jeruzalem kostte minstens 27 dagen.
Met andere woorden, in die tijd was de snelle opmars naar Armageddon, zoals deze in Openbaring wordt beschreven, totaal onmogelijk!
Hoe zit dat dan in onze tijd? De NAVO heeft sinds enkele jaren de beschikking over een snelle interventiemacht: de enhanced NATO Response Force (eNRF). Het snelst inzetbare deel, de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) kan binnen 5 dagen overal ter wereld worden ingezet. De Follow-on Forces versterken de initiële troepen door zich daarna aan te sluiten. Uiteraard wordt hierbij gebruik gemaakt van de modernste vervoer- en communicatiemiddelen. Daarnaast speelt de uitgekiende logistiek op basis van IT- en Internettechnologie een sleutelrol. Nooit eerder in de geschiedenis was het mogelijk dat een leger zo snel ter plaatse kon zijn, op willekeurig welke plaats ook ter wereld.
De NAVO heeft in juni j.l. besloten, als reactie op de oorlog in Oekraïne, om deze flitsmacht flink uit te breiden tot een omvangrijk leger van 300.000 man.
Er is nog iets in Openbaring 16 dat opvallend overeenkomt met de huidige situatie. Hoewel de Antichrist de wereldmacht bezit en alles aanstuurt, beslissen de landen afzonderlijk of zij hun bijdrage leveren aan de interventiemacht (Openbaring 16:14). Dit is bij de NAVO precies zo! Om de flitsmacht in te zetten moeten de leden akkoord gaan. Uiteraard zal zo’n besluitvormingsproces uiterst snel moeten plaatsvinden. Maar het is wel een vast onderdeel van de procedure.
Dit houdt niet in dat we de NAVO-troepen van nu moeten zien als het toekomstig leger van de Antichrist. Maar we constateren wel dat de extreem snelle inzetbaarheid van militaire eenheden die vandaag de dag mogelijk is, als één van de tekenen van de tijd kan worden beschouwd.

Reactie plaatsen

Reacties

Marc van den Oord
2 jaar geleden

Ik ben je boek aan het lezen en ik moet zeggen dat je conclusies evenwichtig, voorzichtig en dicht tegen de waarheid aan zitten zo ook bovenstaand artikel!