Jezus Christus sprak niet over een opname vóór de grote verdrukking

Gepubliceerd op 22 februari 2022 om 17:40

Als de Heer Jezus de discipelen onderwijst over de toekomstige gebeurtenissen, dan spreekt hij wel over een bijeen verzamelen van gelovigen, dus een opname (Mattheüs 24:31), maar deze vindt plaats na de grote verdrukking (Mattheüs 24:21) en niet ervoor. Met andere woorden de Heer zegt helemaal niets over een opname die vóór de grote verdrukking zou moeten plaatsvinden. Dit is op zijn minst zeer merkwaardig, als het juist zou zijn. Waarom zou de Heer zoiets belangrijks niet vertellen? Temeer daar ook de daarna volgende gelijkenissen juist gaan over het verwachten van de komst van de Heer (Mattheüs 25).

 

Hierop wordt door pretrib-uitleggers een verlegenheids-redenatie toegepast. Zij zeggen dat het bij de toespraak op de Olijfberg niet gaat om de gelovigen uit de Gemeente, maar uitsluitend om gelovigen uit een veronderstelde volgende bedeling. De Gemeente zou dan al lang van de aarde verdwenen zijn. Een argument dat daarbij gebruikt wordt is dat in vers 20 de sabbat wordt genoemd. Dat zou er op wijzen dat het over een toekomstige joodse bedeling gaat. Maar iedereen die weet heeft van de huidige situatie in Israël, inclusief de Messiaanse Joden die de sabbat houden, zal begrijpen dat dit geen argument kan zijn. Bovendien sprak de Heer tot discipelen die zelf binnen een paar weken de Gemeente zouden gaan vormen. Hij sprak trouwens al eerder over de Gemeente in Mattheüs 18. Het is nogal willekeurig om het ene Bijbelgedeelte toe te passen op de Gemeente en te stellen dat een volgend gedeelte niets met de Gemeente heeft te maken, maar met een veronderstelde bedeling erna.

 

Men werpt ook tegen dat de opname een geheimenis was, dat pas aan Paulus zou zijn geopenbaard (1 Korinte 15:51). Maar het geheimenis waarvan in dat verband sprake is, is niet de opname zelf (Mattheüs 24:31), maar het feit dat we bij die opname in een oogwenk veranderd zullen worden om een verheerlijkt opstandingslichaam krijgen (net zoals de doden in Christus, die dan ook zullen opstaan).

Reactie plaatsen

Reacties

lone
2 jaar geleden

dat is niet waar. Alle profeten beschrijven een groep genaamd 'het huis Judah en huis Ishral' als "de zonen" : het concept van 'een groep welke door de geschiedenis heen steeds zou moeten ontstaan' - en die groep ontsnapt aan deze aarde , wordt hersteld in hun originele lichamen (God heeft déze lichamen niet gemaakt , volgens profeten) en die groep worden "de zonen en dochters van God" : zij zullen het vernielde eden paradijs herstellen , en dan naar de aarde terugkeren waar zij zullen GETUIGEN tegen Jacob - d.i "alle zielen die zullen zijn achtergebleven op de nu donkere aarde" .

Raymond
2 jaar geleden

Hallo,
Ik begrijp dat de gebeurtenissen in Math 24 door de kerk wordt geassocieerd met een opname. Zo heb ik het geleerd en ook heel lang gedacht.
De vraag is wat wordt er bedoeld met de opname?
Is het een opname voor altoos verblijf in de hemel?
Is het een kortstondig gebeuren waarbij 'men' weer terug gaat naar de aarde?
Ik denk dat de Bijbel het over het laatste spreekt. Waarom; omdat God hemelbewoners en aard bewoners heeft gemaakt. De mens is geschapen voor de aarde en diegene die bij God horen zullen de aarde beërven niet de hemel. Jeshua zegt zelf in Joh.3:13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.
Hij is bezig alles te herstellen, Satan denkt dat hij de zeggenschap heeft en bepaalt wat er met de aarde gebeurd, maar God denkt anders en God is degene die bepaald.
Ik denk dat de reden dat de mensen die even van de aarde worden genomen is, omdat als Hij komt Hij alle elementen zal doen smelten en ik denk niet dat wie dan ook het dan fijn vind om op aarde te zijn als Hij dat doet. maar daarna begint het 1000 jaar vrederijk met Hem op aarde en daarna een nieuw Jeruzalem, met Hem op aarde.
Wat moet je in hemelsnaam in de hemel doen als iedereen op aarde is??

groet Raymond

bj
2 jaar geleden

verdiep je eens in de structuur van de joodse bruiloft en misschien gaan dan je ogen open