Gaan wij de grote verdrukking meemaken? (III)

Gepubliceerd op 19 januari 2022 om 12:36

Openbaring 3:10 luidt in de HSV-vertaling: “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” Deze tekst, een belofte aan de gemeente van Filadelfia, wordt vaak gebruikt als argument dat de opname van de Gemeente vóór de grote verdrukking zal plaatsvinden.

 

Inderdaad moeten we “het uur van de verzoeking, die over de hele wereld komen zal” opvatten als de komende grote verdrukking. De uitdrukking “hen die op de aarde wonen” vinden we vaker in Openbaring. Bijvoorbeeld in Openbaring 13:14, waar staat: “En het misleidt hen die op de aarde wonen”. Zie ook Openbaring 13:8. Openbaring 13 beschrijft het gedrag van het beest en zijn pogingen om de mensen te verleiden om hem te volgen en te aanbidden. De grote verdrukking zal een tijd van onmenselijke verleiding inhouden, waarin alleen God de kracht kan geven om stand te houden. De HSV-vertaling lijkt te zeggen dat de Filadelfiërs en allen die net als zij de Heer volhardend verwachten, deze periode van verzoeking niet hoeven mee te maken.

Nu is het opmerkelijk dat er ook andere vertalingen van dit vers bestaan. De Statenvertaling zegt bijvoorbeeld: “zal Ik u bewaren uit de ure der verzoeking”. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat het Griekse voorzetsel ek meestal met “uit” vertaald moet worden. De tekst kan dus ook zo opgevat worden dat de Heer de belofte geeft dat Hij de gelovigen tijdens de grote verdrukking zal beschermen en hen er ongeschonden uit zal halen. Dit is wat er inderdaad ook letterlijk zal gebeuren wanneer de Heer terugkomt op de wolken en alle christenen Hem tegemoet zullen gaan in de lucht. Op datzelfde moment worden zij verlost van de onmenselijke terreur van de antichrist en diens bewind.

De uitdrukking “bewaren uit/voor” is in het Grieks terreo ek en komt verder alleen voor in Johannes 17:15 “Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze”. De bedoeling van wat de Heer zegt is niet dat de Vader de discipelen ver uit de buurt en de invloedssfeer van de duivel vandaan zou moeten houden. Maar Hij bidt dat zij niet voor de verleidingen van de duivel zouden bezwijken. Openbaring 3:10 kan op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd. De belofte is niet dat de gelovigen de grote verdrukking niet mee zullen maken, maar dat zij in de grote verdrukking geestelijk bewaard zullen worden en er als overwinnaars uit tevoorschijn zullen komen.

Deze uitleg sluit ook beter aan bij de analogie die in het vers ligt opgesloten. Zij hadden het bevel bewaard om de Heer te blijven verwachten – in de moeilijke omstandigheden van dit leven. Analoog hieraan zou Hij op zijn beurt hen bewaren, in de nog veel moeilijker omstandigheden die zouden gaan komen.

 

Openbaring 3:10 in de NBV21: Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal Ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort overal op aarde de tijd van de beproeving aanbreekt, als de mensen die er leven op de proef worden gesteld.

 

Openbaring 3:10 in de Willibrord Vertaling: Omdat u hebt vastgehouden aan mijn opdracht om standvastig te zijn, zal Ik u vasthouden in het uur van de beproeving, dat over heel de wereld zal komen, om de bewoners van de aarde op de proef te stellen.

Reactie plaatsen

Reacties

Raymond
2 jaar geleden

Hallo,

Ik ben van mening dat de Bijbel aangeeft dat er verschillende terugkerende seizoenen zijn.
Je kan het ook zien in de verhalen dat soortgelijke gebeurtenissen al had plaatsgevonden.
Sommige noemen het ook wel profetische gebeurtenissen of zoals bijv. kol.2;16 zegt Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten;
17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.
Hier wordt gesproken over dat de schaduw van Zijn lichaam gezien kan worden door de feesten ed. In dit licht is ook hetgeen wat Zijn kinderen mee hebben gemaakt ook hetgeen wat de eindtijdgeneratie mee zullen maken.
De grote verdrukking of de plagen die God laat gebeuren, is dat in het verleden al
gebeurd? antwoord ja als je de toekomstige plagen bekijkt dan zie je overeenstemming met de plagen van Egypte. Toen was het Egypte tegen het volk, straks is het wederom Egypte (wereld) tegen Zijn kinderen. zouden wij evenals het toenmalige volk ook de eerste plagen meemaken voordat God het volk apart beschermde? ik ben bang van wel.

groet Raymond