De Iraanse countdown om Israël van de kaart te vegen

Gepubliceerd op 29 augustus 2021 om 17:24

Enkele jaren geleden hebben de Iraanse leiders een digitale countdownklok geplaatst op het Palestinaplein in Teheran. Deze elektronische klok telt terug tot het tijdstip van de vernietiging van Israël door Iran, aldus Ayatollah Ali Khamenei. Dat moment valt in het jaar 2040.

Momenteel wordt de klok nogal geplaagd door stroomuitval, aldus een persberichten in de Times of Israël en Haaretz. Maar dat laat onverlet dat het bewind in Teheran er ontegenzeggelijk op uit is om Israël van de kaart te vegen. Dat blijkt niet alleen uit deze aftelklok, maar ook uit verscheidene toespraken van de Iraanse leiders in de afgelopen jaren. Kennelijk ziet men het jaar 2040 als het jaar waarin dit duistere doel bereikt zou moeten worden.

Wat is er toch aan de hand met het jaar 2040? Volgende week, dinsdag 7 september,  begint het joodse jaar 5782. Dit is een sabbatjaar, het laatste jaar van een zevenjarige sabbatjaarcyclus. De Bijbel geeft in Daniël 9 aan dat de eindtijd ook een periode van zeven jaar zal zijn, die vooraf zal gaan aan de stichting van het Messiaanse vrederijk. Dit zal eveneens een sabbatjaarcyclus zijn. En op de helft van die zeven jaar zal de Antichrist zichzelf laten aanbidden in de  dan herbouwde tempel in Jeruzalem. Dit vormt het startsein van een nietsontziende vervolging van de christelijke kerk.

Het jaar 2040 valt halverwege de sabbatjaarcyclus die begint in 2036. Het frappante is nu dat er steekhoudende profetische argumenten zijn aan te voeren waarom juist deze sabbatjaarcyclus wel eens de laatste zeven jaar van de eindtijd zou kunnen zijn. Is het toeval dat de Iraanse aftelklok juist op nul uitkomt op de helft van die zeven jaar? Wat zit daar achter? Overigens weten we ook uit de profetie dat het Iran niet zal lukken om Israël weg te vagen. Wie hierover meer wil weten leze hoofdstuk 11 van mijn boek ‘Eindtijd in zicht’ en het hierbij horende artikel op deze site.   

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.