Ireneüs was geen pretribber!

Gepubliceerd op 1 juli 2021 om 17:30

In het blad van het Zoeklicht van juni 2021 (pagina 8) schrijft br. Theo Niemeijer het volgende in de vragenrubriek (citaat): Het is bekend dat Ireneüs ook over de opname van de gemeente geschreven heeft: “en daarom, wanneer plotseling de kerk wordt opgenomen, zal er, zo staat geschreven, een verdrukking zijn zoals er nooit is geweest…”(Adv. Haer, V 29,1). De leer van de opname van de Gemeente was dus in het begin van de kerk ook al bekend en een heerlijke verwachting voor de gemeente van toen (einde citaat). Hier wordt gesuggereerd dat de bekende kerkleider Ireneüs (140-202 AD) geloofde in een opname van de Gemeente vóór de grote verdrukking. Helaas is het citaat onvolledig en daardoor misleidend. Want wat zei Ireneüs werkelijk?

“En daarom, wanneer uiteindelijk de kerk plotseling hiervan zal worden weggenomen, wordt er gezegd: Er zal verdrukking zijn zoals er niet is geweest sinds het begin, en ook niet zal zijn. Want dit is de laatste beproeving van de rechtvaardigen, waarin, wanneer zij overwinnen, zij worden gekroond met onvergankelijkheid.”

Ireneüs zegt hier duidelijk dat de Gemeente dóór de grote verdrukking (de vervolging van de gelovigen door de antichrist) heen zal moeten gaan.  Op een andere plaats schrijft hij woorden van dezelfde strekking (Adv. Haer, V 35,1). Dat staat haaks op de formulering in het Zoeklicht. Bovendien hebben ook andere kerkvaders uit de eerste drie eeuwen dezelfde opvatting uitgedragen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de brief van de herder van Hermas (140-150 AD), uit het breed gedragen geschrift  de Didachè (50-120 AD), uit de geschriften van  Justinus de Martelaar (ca 165 AD), Hippolytus (170-235 AD) en Tertullianus (145-220 AD).

Er is in de vroege kerk geen enkel spoor te vinden van de visie dat er een geheime opname zal zijn vóór de grote verdrukking. Deze opvatting is pas bekend geworden in de 19e eeuw (door de Britse theoloog John Nelson Darby) en wordt meestal aangeduid als het pre-tribulationisme.

Ireneüs zag inderdaad uit naar de opname, maar dat was voor hem de glorieuze komst van de Heer Jezus op de wolken,  zichtbaar voor alle mensen, waarbij de ware gelovigen de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht.

Ireneüs was dus absoluut geen pretribber! En dat geldt net zo goed voor de andere kerkvaders uit de eerste eeuwen, die geloofden in een letterlijk duizendjarig rijk.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.