6 redenen waardoor je het merkteken van het beest zult accepteren

Gepubliceerd op 26 mei 2021 om 12:55

1- Je zult degene die jouw fysieke leven kan beëindigen meer vrezen dan de Persoon die je ziel kan doden.

2- Je bezit de Geest van onderscheid niet en daardoor zul je misleid worden door Satan en het systeem van het beest.

3- Je hebt je hele leven gehoord dat je niet hier zou zijn wanneer de antichrist komt, en dus zal je geloof acuut kwetsbaar zijn. Of je werd geleerd dat al dat eindtijdgedoe in Openbaring maar "figuurlijke" taal was.

4- Je zult ontmaskerd worden als een nep-belijdend-in-naam-christen, en als puntje bij paaltje komt zul je graag je vertrouwen aan de antichrist geven, terwijl je Jezus Christus ontkent. De excuses om het merkteken aan te nemen zullen talloos zijn.

5- Je hebt de leugen geleerd dat je het merkteken van het beest kunt aannemen en "er later berouw over kunt hebben" en toch nog gered kunt worden.

6- Je zegt nu misschien dat je Gods waarschuwingen voor het merkteken serieus neemt. Maar op het moment dat je die beslissing moet nemen en je leven op het spel staat, zul je geen rekening houden met de volgende waarschuwingen van God tegen het accepteren van het merkteken van het beest.

Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde. Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden. Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen. Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig (Openbaring 13:11-18).
 

Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het Lam. De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’ Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus (Openbaring 14:9-12).

 

(door Dr. Alan Kurschner op www.alankurschner.com)

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Judith
2 maanden geleden

Beest uit zee=Amerika. Beest van het land Europa. 666=wereld wijde web, beeld van het beest de computer en robot. Teken van het beest nu nog qr code, fijn in je hand, straks op je voorhoofd, polsbandjes en hoofdbandjes. Het begint