6 redenen waardoor je het merkteken van het beest zult accepteren

Gepubliceerd op 26 mei 2021 om 12:55

1- Je zult degene die jouw fysieke leven kan beëindigen meer vrezen dan de Persoon die je ziel kan doden.

2- Je bezit de Geest van onderscheid niet en daardoor zul je misleid worden door Satan en het systeem van het beest.

3- Je hebt je hele leven gehoord dat je niet hier zou zijn wanneer de antichrist komt, en dus zal je geloof acuut kwetsbaar zijn. Of je werd geleerd dat al dat eindtijdgedoe in Openbaring maar "figuurlijke" taal was.

4- Je zult ontmaskerd worden als een nep-belijdend-in-naam-christen, en als puntje bij paaltje komt zul je graag je vertrouwen aan de antichrist geven, terwijl je Jezus Christus ontkent. De excuses om het merkteken aan te nemen zullen talloos zijn.

5- Je hebt de leugen geleerd dat je het merkteken van het beest kunt aannemen en "er later berouw over kunt hebben" en toch nog gered kunt worden.

6- Je zegt nu misschien dat je Gods waarschuwingen voor het merkteken serieus neemt. Maar op het moment dat je die beslissing moet nemen en je leven op het spel staat, zul je geen rekening houden met de volgende waarschuwingen van God tegen het accepteren van het merkteken van het beest.

Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde. Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden. Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen. Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig (Openbaring 13:11-18).
 

Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het Lam. De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’ Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus (Openbaring 14:9-12).

 

(door Dr. Alan Kurschner op www.alankurschner.com)

 

Reactie plaatsen

Reacties

Judith
3 jaar geleden

Beest uit zee=Amerika. Beest van het land Europa. 666=wereld wijde web, beeld van het beest de computer en robot. Teken van het beest nu nog qr code, fijn in je hand, straks op je voorhoofd, polsbandjes en hoofdbandjes. Het begint

J.A.B. de Jong
2 jaar geleden

Hoe kan de nietige mens in al zijn angsten hieraan weestand bieden?

Theo Algra
2 jaar geleden

@ J.A.B. de Jong: inderdaad zal het een erg moeilijke tijd worden, maar als je een wedergeboren kind van God bent, dan woont de heilige Geest in je om je kracht te geven en stand te houden. De Heer zal je bewaren dat je niet struikelt. Openbaring 3:10 "Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik ook u trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld."

Raymond
2 jaar geleden

Hallo,

Wie ook dit merkteken ook ontvangt, het zullen mensen zijn die bewust hebben gekozen om de God van de Bijbel en Zijn Woord niet te geloven en of te volgen. Precies als diegene die wel willen doen wat Hij zegt, ook een teken hebben.
Ik hoor zo vaak dat reuzen, demonen, satan, antichrist of wie dan ook de schuld zijn dat mensen fout zijn of verkeerde keuzes maken, en ja zij kunnen mensen verleiden om God niet te volgen.
Maar het is altijd vanaf Adam een/ de keuze geweest; wie wil je geloven/vertrouwen om te handelen en te wandelen? Dat een persoon op een gegeven moment niet meer helder kan denken en dan automatisch verkeerde keuzes maakt is altijd het gevolg van een eerdere keuze om Hem niet te gehoorzamen.
God geeft iedereen de keuze, Kies, kies het leven, kies de zegen, kies voor Hem. of niet.

groet Raymond