Toegangstest voor de hemel

Gepubliceerd op 7 mei 2021 om 16:47

Even heel serieus. Over de hemel. Veel mensen denken dat er niets is na de dood. Je bestaat niet meer. Een soort eeuwig coma. Nog meer mensen denken dat er misschien wel iets is en dat het allemaal wel goed komt. Op  een of andere manier vredig rondzweven tussen de sterren.

Tja, wie heeft er gelijk? Is er een garantie dat een van deze opvattingen juist is? En hoe weet je dat dan? Want stel nu eens dat de Bijbel gelijk heeft. Ik ben ervan overtuigd dat de Bijbel niet zo maar een boek is. Het is het middel dat God wil gebruiken om met ons mensen te communiceren. Weliswaar is het door mensen geschreven, maar de woorden van dit magnifieke boek zijn ingegeven door God.  

In de Bijbel wordt gesproken over twee bestemmingen in het hiernamaals. Hemel en hel. En op die laatste plek, de hel, daar wil je echt niet zijn. Maar wel in de hemel. Dus, zou je zeggen, het is simpel: Goede mensen komen in de hemel en slechte in de hel. Maar het ding is dat je niet weet of jij goed (genoeg) bent. Als je toegang wilt hebben tot een evenement dan is het niet genoeg als je zegt dat je je fit voelt. Zonder dat je het weet kun je het virus bij je hebben. Er is maar één manier: een toegangstest. De vraag is: Wat is de toegangstest voor de hemel?

Jezus heeft in dit verband een bijzonder radicale uitspraak gedaan. Een uitspraak die bij sommigen heftige reacties oproept. Hier komt ie:

“Ik ben de weg. Bij Mij is de waarheid en bij Mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in Mij gelooft.” (Johannes 4:6 BGT)

Het punt is dat in principe niemand gekwalificeerd is voor de hemel. Geen mens voldoet aan Gods criterium van goedheid. Ieder van ons heeft zonden op zijn kerfstok. Al was het alleen maar omdat je in je leven geen rekening hebt gehouden met God en gewoon je eigen weg ging. Zelfs de besten komen er gewoon niet [1]. Daardoor ervaart de mens een kloof tussen zichzelf en God. Er is afstand. Er is geen relatie. God lijkt ver weg en afwezig, en er is geen contact.

Maar dit is niet wat God wil! Hij is de schepper van de mens en Hij wil niets liever dan een relatie [2]. Nu op dit moment, en later in de hemel. Daarom heeft hij een oplossing gegeven voor het probleem van de zonde. Een escape.

Dat is Jezus. Een uniek persoon. Zowel God als mens tegelijk. Anders gezegd, God kwam in de persoon van Jezus naar ons toe. Hij leefde een perfect leven en kende geen enkel moment van zonde. Dat maakte dat hij, als enige ooit, geschikt was voor een heel bijzondere missie. Hij was bereid om de straf te ondergaan die wij met zijn allen hadden verdiend. Hij stierf vrijwillig in onze plaats. Hij is de brug tussen ons mensen en God. Als je dit gelooft en beseft dat deze daad van opoffering noodzakelijk was om jouw schuld bij God weg te nemen, dan ben je er bijna.

Want dan is er nog één stap nodig. Tegen Hem zeggen dat je Hem aanneemt als jouw verlosser en dat je voortaan Hem wilt volgen. Je kunt dit doen door te bidden, en bijvoorbeeld de volgende woorden te gebruiken:

“Heer Jezus, ik heb U nodig. Ik open de deur van mijn leven [3] en aanvaard U als mijn Redder en Heer. Ik dank U dat U mijn zonden vergeeft. Wilt U nu over mij regeren op de troon van mijn leven. Verander mij zo dat ik word zoals U mij wilt hebben.”  

Als je dit gebed bewust hebt gebeden en je het echt meende, dan wil ik je feliciteren. Want dan ben je nu een christen geworden. Een kind van God. Je zonden zijn vergeven. Je hebt nu eeuwig leven. Je hebt toegang tot de hemel.

Ik wil nog terugkomen over wat ik zei over de Bijbel. Dat boek is heel speciaal. Je kunt het zien als een liefdesbrief van God aan ons, aan jou. Het is belangrijk om dagelijks de Bijbel te lezen. Aanrader: begin met het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld het evangelie van Johannes.

 

[1] Romeinen 3:23 

Want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God.

 

[2] Johannes 3:16   

Want Gods liefde voor de mensen was zo groot dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.

 

[3] Openbaring 3:20 

Ik roep jullie alsof Ik voor jullie deur sta. Als jullie Mij horen en binnenlaten, zal Ik altijd bij jullie zijn.

 

Reactie plaatsen

Reacties

J.A.B. de Jong
2 jaar geleden

Hier gaat men uit van een hemelse opneming. In andere teksten wordt juist gesproken over een vernieuwd, aards koninkrijk.

Raymond
2 jaar geleden

Ik heb ook altijd geloofd in het gaan naar de hemel of hel, heel normaal voor de gevolgen van tradities en overleveringen.
Maar ik ben het nu eens met de opmerking van dhr de Jong.
Ik lees alleen dat de aarde voor de mens is geschapen en de hemel voor hemelwezens. Ik zou graag willen weten welke teksten zeggen dat de mens in de hemel kan verblijven.

groet Raymond

Theo Algra
2 jaar geleden

Beide is waar. Wij zullen door de Heer worden opgenomen in het Vaderhuis (Johannes 14:2; 1 Thess 4:14 (NBV); Filipp 1:23). Dat is onze woonplek. Maar tegelijk hebben we ons werk op aarde, want we zullen met Christus regeren (Openbaring 5:10; 20:4; Lukas 22:30). Hoe dit mogelijk is? We hebben een opstandingslichaam zoals de heer Jezus, en zijn dus niet beperkt door plaats en afstand. Dus enerzijds zijn we onderdeel van de samenleving van hett duizendjarig rijk (waarin trouwens ook nog sterfelijke mensen zullen wonen) en anderzijds is ons thuis de hemel.

Raymond
2 jaar geleden

Beste Theo,
Je geeft aan dat de teksten zeggen dat wij zowel naar de hemel als de aarde kunnen gaan.
Ik begrijp je veronderstelling en heb er ook geen problemen mee (is voor mij geen essentieel punt voor geloof)maar dat gezegd hebbende, voor mij niet overtuigend.
Johannes 14:2; kan idd een goede reden zijn, maar De Bijbel noemt het huis van God ; de tempel. Kan het zijn dat de Tempel door vele levende stenen (wij) worden gevormd?
1 Thess 4:14; Hier geeft de Bijbel voor mij aan dat Jeshua de eersteling is die is opgestaan, straks zullen van vele die reeds dood zijn en die dan leven (een moment dood gaan en weer opstaan in een nieuw lichaam.
Filipp 1:23; Ook hier geeft naar mijn mening Paulus aan dat hij uitziet naar de dag van Christus oftewel de terugkeer en opstandingsdag.
Paulus wilt dan bij Christus zijn omdat hij dan deel uit maakt van de eerste opstanding. menselijkerwijs en voor hem duurt dat nu al eeuwen maar aangezien tijd alleen geld voor de 'levenden', zou het kunnen dat zodra je dood bent in een oogwenk in een andere tijd kan zijn?
Voor mij een 'tegen' tekst uit 1 Kor.15;39 Alle vlees is niet hetzelfde vlees; maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen.

40 En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse.
Dit en met de vele teksten dat de rechtvaardige (zij die het geloof in Jeshua en Zijn geboden doen) de aarde zullen beërven, weliswaar met een nieuw lichaam naar het hemelse beeld maar op aarde waar uiteindelijk ook God komt te wonen.

Groet Raymond

Theo Algra
2 jaar geleden

Beste Raymond,
Tussen “nu” en de opstandingsdag gaan gelovigen die sterven naar het paradijs oftewel de derde hemel oftewel de schoot van Abraham (Lukas 23:43; Lukas 16:20 ev.; 2 Cor 12:4). Nog niet met het nieuwe opstandingslichaam, maar alleen als zielen (Op. 6:9; 20:4).
Als de Heer terugkomt staan ze op, samen met ons levenden, en ontvangen we het nieuwe opstandingslichaam, en worden opgenomen in het Vaderhuis (Joh 14:2). De plaats waar de Vader woont vanaf de eeuwigheid. Ja ook de aardse tempel wordt inderdaad het huis van de Vader genoemd (of het huis van God). En de gemeente wordt aangeduid als woonplaats van God in de Geest en als tempel van God. Dat zijn metaforen. Maar het echte huis van de Vader is in de hemel. Christus de bruidegom maakt daar een plaats klaar voor zijn bruid om daar te wonen. Daar wordt de bruiloft van het Lam gevierd. Zoals een joodse bruidegom na de verloving/ondertrouw terugging naar zijn ouderlijk huis om een woonhuis te regelen en dan terug te komen om zijn bruid te halen. Dat is de metafoor van Joh. 14:2. Ik denk trouwens dat het Vaderhuis synoniem is met het nieuwe Jeruzalem. Dat na het laatste oordeel zal neerdalen op de nieuwe aarde.
Het paradijs is een tijdelijke verblijfplaats. Hoe bewust de zielen daar leven, daarover zegt de Bijbel weinig. Maar dat het een soort coma is, dat denk ik zeker niet (Op.6:9; Lukas 16:20 e.v.). Ze zullen iets weten van wat er op aarde gebeurt (Op 6:9). Ze kunnen smeken en bidden. Ze worden vertroost (Lukas 16) en ze zijn zich bewust van de nabijheid van Christus (Fil 1:23).

Raymond
2 jaar geleden

Beste Theo,

Dank voor je uitleg.
Ik kan hierop per tekst weer ingaan maar de belangrijkste en eigenlijk enigste reden voor mijn argument in alle onderwerpen, is dat ik werkelijk geloof dat Gods Woord niet kan en nooit zal veranderen. Alle theorieën moeten rijmen met de eerste vijf boeken van de Bijbel, en dan bedoel ik alle theorieën.
Hij en dus Zijn Woord en dus alles wat Jeshua en Zijn werkelijke volgelingen hebben gezegd zijn Woorden van de Vader, die niet liegen kan.
Daarbij komt dat het origineel Hebreeuws een 'teken' taal is waarbij elk letter behalve een getalswaarde ook een betekenis heeft.
Als God dus de allereerste keer iets verklaart of brengt, dan geld dat voor altijd en eeuwig. Als God de mens voor en uit de aarde heeft geschapen, dan is het uiteindelijke doel/herstel om daar weer naar terug te gaan.

Groet Raymond