Wordt de Ark van het verbond binnenkort gevonden?

Gepubliceerd op 3 april 2023 om 13:55
Ark photo Igor Rodrigues on Unsplash

Volgens Michael Snyder, een Amerikaanse auteur van eindtijdstudies [1], zijn de Israëlische autoriteiten momenteel op de hoogte van de locatie van de Ark van het verbond (bron: Charismanews.com). “En wanneer deze locatie openbaar wordt gemaakt”, zo zegt Snyder, “zal het Israëlische volk onmiddellijk begrijpen dat de tempel moet worden herbouwd.” De bouw van de derde tempel is een vervulling van de Bijbelse profetie. Zoals de Messianic Bible het verwoordt: “de Hebreeuwse profeten kondigden alle aan dat in de laatste dagen de ballingen van Israël terug zullen keren naar het Beloofde Land en de tempel zal worden herbouwd.”  Volgens Snyder is bij ingewijden de exacte locatie van de ark al tientallen jaren bekend.

 

Het Tempelinstituut

Het Tempelinstituut in Jeruzalem, dat ijvert voor de herbouw van de tempel op de Tempelberg, geeft de volgende uitleg op haar website:

Volgens de overlevering wist koning Salomo zelfs al toen hij de eerste tempel bouwde, door goddelijke inspiratie, dat deze uiteindelijk vernietigd zou worden. Zo hield Salomo, de wijste van alle mensen, toezicht op de bouw van een enorm systeem van labyrinten, doolhoven, kamers en gangen onder het Tempelbergcomplex. Hij beval dat er een speciale onderaardse plek moest worden gebouwd, waar de heilige voorwerpen van de tempel konden worden verborgen in geval van naderend gevaar. De Midrasj-traditie leert dat koning Josia van Israël, die ongeveer veertig jaar vóór de verwoesting van de Eerste Tempel leefde, de Levieten beval om de ark, samen met de originele menora en verschillende andere voorwerpen, te verbergen in deze geheime schuilplaats die Salomo had laten maken. Deze locatie is vastgelegd in onze bronnen, en vandaag zijn er mensen die precies weten waar deze kamer is. En we weten dat de ark er nog steeds is, ongestoord en wachtend op de dag dat hij zal worden geopenbaard. Enkele jaren geleden is een poging gedaan om in de richting van deze kamer te graven. Dit resulteerde in wijdverbreide moslimonrust en rellen. Zij hebben veel te verliezen als de Ark wordt onthuld - want het zal aan de hele wereld bewijzen dat er echt een Heilige Tempel was, en dus dat de Joden echt aanspraak kunnen maken op de Tempelberg. (Het officiële standpunt van de Islamitische Waqf, het orgaan dat over de Tempelberg regeert, is dat er nooit een Heilige Tempel is geweest en dat de Joden geen enkel recht hebben op die plaats).

Tempelberg, Qumran of Ethiopië

Niet iedereen is het hiermee eens. Anderen zien meer in de claim dat de ark naar Egypte en vandaar naar Ethiopië is gebracht, om te voorkomen dat het heilige voorwerp in de handen van de Babylonische koning Nebukadnezar zou vallen (National Geographic documentaire). Jim Barfield, de leider van het Copper Scroll Project, gelooft dat de Ark in Qumran gezocht moet worden, waar ook de Dode Zee-rollen zijn gevonden. Hij baseert zich op een lijst van kostbaarheden die zijn vermeld op de koperen rol die in 1952 in dat gebied werd ontdekt. Zijn theorie vindt ondersteuning in 2 Makkabeeën 2:5 waarin wordt beweerd dat Jeremia de ark in een grot heeft verstopt voordat het beleg van Jeruzalem begon. 

De geschiedenis van de ark

Het enige wat de meeste mensen van de ark weten hebben zij uit de film “The raiders of the lost ark” van regisseur Steven Spielberg met Harrison Ford als Indiana Jones. Sensationeel, maar niet erg Bijbelgetrouw. 

De ark was het meest heilige voorwerp in de tempel. Het bevond zich in het Heilige der Heiligen. Slechts éénmaal per jaar mocht die plek worden bezocht door de hogepriester, om verzoening te doen voor zichzelf en het volk. Dat gebeurde op Yom Kippur, de Grote Verzoendag.

De allerlaatste keer dat de ark wordt genoemd in de Bijbel is in 2 Kronieken 35:3, waar koning Josia de opdracht geeft om de ark opnieuw in de tempel te plaatsen (623 vC). Dat op zichzelf roept vragen op. Was de ark misschien tijdelijk op een andere plaats ondergebracht? Kon dat wellicht het gevolg zijn van de flagrante afgoderij die in de jaren van Manasse (Josia’s grootvader) in en rondom de tempel werd gepleegd? Hebben de toenmalige priesters de ark uit eerbied in veiligheid gebracht?

Als enkele jaren later in 597 vC Jeruzalem wordt veroverd laat Nebukadnezar een groot aantal kostbaarheden uit de tempel halen en naar Babel transporteren. Niet alles wordt meegenomen. Jeremia vermeldt dit expliciet in Jeremia 27:19,20. In 588 vC komt Nebukadnezar terug omdat de koning Zedekia, die hijzelf had aangesteld, in opstand was gekomen. Jeruzalem wordt belegerd en in het jaar 586 vC veroverd. De tempel wordt leeggeroofd en verwoest. In beide verslagen wordt echter met geen woord gerept over de ark. Dat is vreemd. Je zou toch verwachten dat het belangrijkste en meest heilige voorwerp zeker genoemd zou worden. Vandaar de gedachte dat de priesters de ark op tijd in veiligheid hebben weten te brengen. Mogelijk ging later de kennis over die geheime schuilplaats verloren, omdat degenen die er vanaf wisten om het leven kwamen.

In ieder geval was dat de reden dat de tweede tempel (516 vC tot 70 nC) geen ark bevatte. Het Heilige der Heiligen was al die jaren een leeg vertrek. Toch noemde de Heer Jezus deze tempel het “huis van mijn Vader”. Toen de Heer gekruisigd werd en stierf, scheurde door Gods toedoen het voorhangsel, het gordijn dat het Heilige der Heiligen afschermde, van boven tot beneden in tweeën. Op dat moment werd pijnlijk zichtbaar dat de troon van God, zoals de ark wordt genoemd, niet meer in de tempel te vinden was. Want God was te vinden in die andere tempel, namelijk Jezus Christus zelf (Johannes 2:23).   

Zal de ark ooit gevonden worden?

Is de ark meegenomen door Nebukadnezar? Of is de ark verloren gegaan toen de tempel werd verwoest? Of klopt het dat de ark bijtijds in veiligheid werd gebracht en ergens is verborgen?

Wat moeten we hiervan denken? Dat er een derde tempel gebouwd gaat worden is wel zeker. Maar of de ark daarin een plaats zal hebben vraag ik me eerlijk gezegd wel af. Waarom? Ten eerste, in het tempelvisioen van Ezechiël wordt niet gesproken over de ark. Ezechiël ontving dit visioen toen hij zich in Babel bevond, 14 jaar nadat de tempel met de grond gelijk was gemaakt. Maar God beloofde aan zijn volk herstel en terugkeer. De tempel zou worden herbouwd en ze zouden opnieuw mogen wonen in het Beloofde Land. In negen hoofdstukken wordt uitgebreid beschreven hoe de nieuwe tempel er uit zou gaan zien. Ezechiël kreeg de opdracht om dit ontwerp over te brengen op zijn volksgenoten. De tempel werd inderdaad herbouwd en ingewijd in het jaar 516 vC. Alleen niet volgens het bouwplan van Ezechiëls visioen. Het werd een vereenvoudigde versie van de tempel van Salomo. Daarom geloven veel bijbelonderzoekers dat Ezechiëls tempel model zal staan voor de nieuwe tempel die in het duizendjarig vrederijk in Jeruzalem zal worden gebouwd. Lees bijvoorbeeld het boek van P. Jongenburger, indertijd hoogleraar in Delft, die een uitgebreide studie maakte van het bouwplan [2].

Hoe dan ook, in Ezechiëls tempelvisioen wordt de ark niet genoemd. Er is nog een tekst in dit verband die te denken geeft.

Jeremia 3:16,17 En als jullie in die tijd in aantal toenemen en dit land weer zullen bevolken, zal niemand meer over de ark van het verbond met de HEER spreken. Die komt in niemands gedachten op, hij wordt niet meer genoemd of gemist, en wordt niet opnieuw gemaakt. In die tijd zal men Jeruzalem “Troon van de HEER” noemen. Alle volken zullen er samenstromen, ze zullen op de naam van de HEER afkomen en zich niet meer laten leiden door hun koppig en boosaardig hart.

De ark was een heilig symbool van de aanwezigheid van God. De ark werd genoemd de voetenbank (1 Kronieken 28:2) en de troon (1 Samuel 4:4) van God. Maar Jeremia 3:17 zegt dat tijdens het vrederijk Jeruzalem de troon van de Heer zal worden genoemd .

Gezien de tekst in Jeremia begrijp ik niet goed waarom het Tempelinstituut zoveel nadruk legt op de verborgen ark. Misschien omdat zij meer waarde hecht aan de rabbijnse traditie? Op basis van Jeremia 3:16 denk ik zelf dat de ark niet meer gevonden zal worden. Met betrekking tot de eindtijdverwachting moeten we ons daarom niet al te druk maken over het terugvinden van de ark. Temeer omdat er voor de bovengenoemde claims vooralsnog geen bewijzen zijn. Het gaat om vermoedens en speculaties. En: een eventuele vondst van de ark is zeker geen voorwaarde voor de bouw van de derde tempel.

 

Noten

1. Snyder schreef onder andere "The Rapture Verdict", waarin hij uitlegt waarom de Opname niet plaatsvindt voor het begin van de laatste jaarweek. 

2. Jongenburger, “Hier zal Ik wonen, de toekomstige tempel volgens Ezechiël”, Vaassen: Medema, 1993

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.