De timing van Left Behind

Gepubliceerd op 2 januari 2023 om 17:24

Grote kans dat u ooit de Hollywoodfilm Left Behind hebt gezien. Ik bedoel de versie met Nicolas Cage in de hoofdrol als captain Rayford Steele, de gezagvoerder van een verkeersvliegtuig dat getroffen wordt door de rapture. Dat wil zeggen de plotselinge verdwijning van alle christenen. Oftewel de opname van alle ware gelovigen in de hemel zoals dat onder andere beschreven wordt in 1 Thessalonicenzen 4. De ontzetting, ontreddering en chaos die dit tot gevolg heeft wordt aansprekend in beeld gebracht. Tientallen passagiers zijn ineens spoorloos, waaronder de copiloot. In de cabine breekt de paniek uit en Steele moet alle zeilen bijzetten om het toestel heelhuids aan de grond te zetten. Op de grond blijkt de situatie niet anders te zijn. Overal zijn mensen op mysterieuze wijze verdwenen, allemaal op exact hetzelfde tijdstip.

De film is gebaseerd op de gelijknamige boekenserie van de schrijvers Jerry Jenkins en Tim Lahaye. In tegenstelling tot wat velen misschien denken, hebben de auteurs hun best gedaan om recht te doen aan de Bijbelse gegevens. Maar dan in zoverre, dat zij geloven in de pretrib-theologie. Dat wil zeggen dat de eindtijd zal worden ingeluid met een plotselinge komst van Jezus Christus, die uitsluitend door ware christenen kan worden waargenomen. Voor ongelovigen blijft Hij voorlopig onzichtbaar. Het enige wat zij merken is de verdwijning van miljoenen mensen. Onverklaarbaar en huiveringwekkend.

Het punt is echter dat  de Bijbel nergens spreekt over een geheime komst van Jezus die voorafgaat aan zijn latere zichtbare komst. Want over het laatste zijn de uitleggers het wel  eens. “Elk oog zal hem zien als Hij komt” lezen we in Openbaring 1:7. Als de aarde getroffen wordt door een serie onvoorstelbare rampen, de Antichrist zijn einde vindt en het 1000-jarig vrederijk aanbreekt. De Bijbel noemt deze - voor iedereen zichtbare - verschijning van de Heer Jezus: De apokalupsis (openbaring) van Jezus Christus. De vraag is nu of het wel waar is dat er aan deze apokalupsis nog een geheime komst voorafgaat. Of dat hier sprake is van een onjuist begrip van de verschillende Bijbelteksten.

Neem bijvoorbeeld de volgende tekst uit de eerste brief van Petrus:

1 Petrus 1:13: “Omgordt daarom de lendenen van uw verstand, weest nuchter en hoopt volkomen op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring (apokalupsis) van Jezus Christus.” Petrus zegt dus dat ons de genade wordt gebracht “bij de openbaring van Jezus Christus”. Niet eerder!

Hetzelfde kun je bij Paulus vinden. In 2 Tessalonicenzen 1:7 zegt hij “en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring (apokalupsis) van de Heer Jezus vanuit [de] hemel met  de engelen van zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.” Paulus zegt dat diezelfde openbaring ons verlichting zal brengen (na verdrukking). Niet eerder!

Uit beide teksten blijkt dat de apokalupsis (openbaring) van Jezus Christus de hoop is van de gelovigen. Dus niet een geheime komst die enkele jaren daarvoor al plaatsvindt.

Vergelijk ook 1 Johannes 2:28 : " En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst.” Hieruit blijkt dat de openbaring en de komst van de Heer Jezus ten nauwste verband met elkaar houden, ja, hetzelfde zijn.

Meer lezen? Zie dit artikel of mijn boek “Eindtijd in zicht”.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.