Marioepol en Jeruzalem

Gepubliceerd op 7 april 2022 om 08:59
Mariupol hospital destroyed by Russians, March 9 (Image: Wiki Commons)

De beelden die ons deze weken dagelijks voorbijkomen spreken meer dan woorden. Ik bedoel natuurlijk de verwoestingen en de gruwelen die in Oekraïne plaatsvinden. Verschrikkelijk. De berichten over Marioepol doen me denken aan een vergelijkbare gebeurtenis. Namelijk de verovering en verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70 AD. Totale destructie. Zoals de Heer dat ook had voorspeld in Lukas 21:6. De Joodse historicus Flavius Josephus (eerste eeuw) geeft er getallen bij. In totaal werden er 1,1 miljoen mensen gedood en de rest, 97.000 ongelukkigen, werd als slaaf verkocht. Meedogenloos en niets ontziend. Er zijn geen andere woorden voor. Toen niet, en nu ook niet.

Toch is hier nog een kanttekening bij te maken. Wetenschappers stellen namelijk dat de getallen van Josephus sterk overdreven zijn, zoals dat in het Oosten in de oudheid vaak gebeurde. De stad Jeruzalem had in die tijd niet veel meer dan 100.000 inwoners. Daarnaast zullen er opstandelingen uit de rest van Judea zich in de stad hebben verschanst. Aan de andere kant waren de christenen de stad allemaal ontvlucht. Dat betekent dat het aantal slachtoffers ongeveer een factor 10 lager moet zijn geweest dan Josephus beweert. We moeten daarom eerder denken aan  een dodental van 100.000 - 200.000. Hoewel, dit neemt niet weg dat het nog steeds een enorme humanitaire ramp is geweest.  

Maar waarom schrijf ik dit? Dat heeft te maken met de onjuiste opvatting dat alle profetieën met betrekking tot de eindtijd al in de eerste eeuw, in het jaar 70, zouden zijn vervuld. En dat we helemaal niet zo bezig moeten zijn met een komende eindtijd en een spoedige komst van de Heer. Eén van degenen die dit standpunt in Nederland uitdraagt is Jeroen Koornstra met zijn boek “Einde van de eindtijd”. De grote verdrukking waar de Heer over spreekt in Mattheüs 24 is volgens hem de genoemde verovering en verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. De Antichrist zou je ook in die tijd moeten zoeken: Nero of één van de joodse opstandelingenleiders. In ieder geval, het is allemaal al lang verleden tijd. Misschien geruststellend om te horen. Alleen het klopt niet, van geen meter.

Ik noem hier twee argumenten (er zijn er veel meer) die te maken hebben met de grote verdrukking.

  1. De grote verdrukking betreft niet alleen de joodse inwoners van Jeruzalem en Judea, maar de slachtoffers zullen komen uit alle landen en volken. Lees het maar na in Openbaring 7:9 en 14. Het is niet een vervolging die beperkt is tot het gebied van Israël, maar een repressie van christenen over de hele wereld.
  2. De Heer zegt uitdrukkelijk dat het de zwaarste verdrukking zal zijn die er ooit is geweest en ooit zal komen (Mattheüs 24:21). Dan kan Jeruzalem in 70 AD dus niet zijn bedoeld. Want de Holocaust veroorzaakte zes miljoen slachtoffers. Dat is tientallen malen zoveel. De komende grote verdrukking zal nog erger zijn.

Reactie plaatsen

Reacties

Raymond
2 jaar geleden

Hallo,

Ik ben het met de schrijver van dit stukje eens dat de grote verdrukking nog moet komen gebaseerd op een aantal gebeurtenissen wat de Bijbel aangeeft wat vooraf plaats gaat vinden. Hoeveel mensen er in Jeruzalem hebben gewoond gedurende de Romeinse verovering, is met zekerheid niet te zeggen, maar dat de aanstaande grote verdrukking het ergste zal zijn wat de mensheid mee zal maken staat voor mij buiten kijf, eenvoudig omdat de Bijbel dat zegt.

Groet Raymond