Recente ontwikkelingen in het Midden Oosten

Gepubliceerd op 12 maart 2021 om 11:42

Wie de Bijbelse profetie een beetje kent, weet dat Israël een cruciale rol zal gaan spelen in de eindtijd. Romeinen 11: 25,26 zegt dat als de Gemeente is opgenomen, heel Israël tot bekering zal komen. Zover is het nu nog niet. Van de Joden die in Israël wonen heeft naar schatting zo’n half procent Yeshua aangenomen als Messias. Dat is misschien nog weinig. Maar Gods Woord zegt dat er onder Zijn volk een opwekking zal komen met een ongekend resultaat. Alle Joden zullen Jezus aannemen als Heer en Verlosser. Dan breekt het wereldwijde vrederijk aan, waar de profeten zo uitvoerig over schrijven. Ook wel het duizendjarig rijk genoemd, dat geregeerd zal worden vanuit de wereldhoofdstad Jeruzalem.   

De zeven jaar die voorafgaan aan dit gebeuren noemen we meestal de ‘eindtijd’. Ook wel de ‘laatste jaarweek’, dat wil zeggen een ‘week’ van zeven jaar. Uit Daniël 9 kunnen we opmaken dat deze transitieperiode begint met het sluiten van een allesomvattende vredesregeling in het Midden Oosten, tussen Israël en de omringende landen. Voor deze vredesdeal zal Israël wel concessies moeten doen, want het wordt een ‘zwaar verbond’ genoemd (de NBV-vertaling noemt het een ‘sterk verbond’). Degene die de regie heeft in deze vredesonderhandelingen, en ze wellicht ook afdwingt, is de ‘toekomstige vorst’ (vers 26). Dit is niemand minder dan de antichrist. Na drie en een half  jaar zal hij de tempel in Jeruzalem binnengaan, en de aanbidding van zijn persoon opeisen (vers 27, zie ook Mattheüs 24:15 en 2 Thessalonicenzen 2:4). Deze godslasterlijke daad is het begin van de grote verdrukking. Voor een onderbouwde en gedetailleerde uitleg, zie mijn boek ‘Eindtijd in zicht’.

Waar het nu om gaat: Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten in aanloop naar de laatste jaarweek? In feite zijn er al een aantal zaken werkelijkheid geworden, die een vervulling vormen van de Bijbelse profetie:

  • Vandaag de dag wordt het land Palestina weer bewoond door het Joodse volk. Momenteel wonen er zelfs relatief meer Joden in Israël dan tijde van Jezus het geval was.
  • Israël is weer een zelfstandige staat met Jeruzalem als hoofdstad
  • De officiële taal is het Hebreeuws, net als weleer
  • De Bijbelse feesten en de sabbat worden geëerbiedigd
  • Een groot deel van het grondgebied is opnieuw in cultuur gebracht. Het land, dat bijna 2000 jaar een verwaarloosde wildernis was, is in korte tijd tot grote bloei gekomen.

Maar er zijn een aantal zaken die nog vervuld moeten worden. Eén van de belangrijkste is dat er op de tempelberg In Jeruzalem weer een joodse tempel zal staan. Na (bijna) 2000 jaar zal de offerdienst in ere worden hersteld. Totdat de antichrist de tempel ontheiligt en het offeren verbiedt, op de helft van de laatste jaarweek. Alleen, die tempel is er nu nog niet. Het probleem is dat de tempelberg, met daarop de El Aksa moskee, door de Islam ook als heilige berg wordt beschouwd. De afgelopen jaren werd er steeds furieus gereageerd als Joden zelfs maar zouden willen bidden op deze plek. Laat staan dat er weer een tempel gebouwd zou kunnen worden. Elke poging om dat toch te doen zou hetzelfde zijn als het aansteken van een lont in een kruitvat. Toch maken we uit de profetie op dat er een joods heiligdom op de tempelberg zal staan aan het begin van de laatste jaarweek. Er zal dus nog iets moeten veranderen!

Daarom is het bijzonder opmerkelijk dat er recent onder de Saudi’s een beweging is ontstaan die ervoor pleit om de tempelberg over te laten aan de Joden. Zij zeggen genoeg te hebben aan de heilige plaatsen Mekka en Medina. Is dit het begin van een proces dat leidt tot de bouw van de derde tempel? Misschien als onderdeel van de vredesdeal? Het is intrigerend hoe de dingen aan het veranderen zijn de laatste tijd. Israël heeft het afgelopen jaar onverwacht vredesakkoorden gesloten c.q. betrekkingen kunnen aangaan met  Bahrein, VAE, Soedan en Marokko. Bovendien heeft Premier Netanyahoe een bezoek gebracht aan kroonprins Mohammed Bin Salman in Saudi Arabië. Dingen die tot voor kort onmogelijk leken.

En dan nu deze aanwijzingen, dat er in de moslimwereld ruimte begint te ontstaan voor het idee om een joodse tempel toe te staan. Het is nog maar een pril begin. Maar toch … intrigerend! Zie de volgende tweet, overgenomen van Israël Today.

Reactie plaatsen

Reacties

Raymond
2 jaar geleden

Hallo,
Geweldig zoals de profetieën uiteindelijk allemaal vervuld zullen worden.
JA, geheel Israël zal gered worden.

De vraag is echter wie is Israël, zijn dat de mensen die in het huidige Israël wonen?
Is het de kerk die dit al 2000 jaar predikt?

Het antwoord ligt in de vorming van Israël, Israël wat de verzamelnaam is voor de kinderen van Abraham via Jacob.

Nu heeft Abraham vele kinderen gehad waaruit vele volken zijn gekomen, volken die nu aartsvijanden zijn van de huidige staat Israël.
Deze volken vinden dat zij de werkelijke erfgenamen zijn en niet Israël, en menselijker wijs hebben ze nog gelijk ook.

Maar blijkbaar denkt YHWH er anders over, Zijn Israël zijn mensen die van nature uit 1 van de 12 stammen geboren zijn (Edele olijf) en mensen die daaraan zijn toegevoegd omdat ze in Yeshua geloven en Zijn geboden doen (gewone olijf). Een ieder die YHWH dus toe voegt, zijn diegene die Hem gehoorzamen, dat is Israël.

Het land is trouwens wel heel mooi, maar is een dorre woestijn vergeleken met wat God nog gaat herstellen en bedoeld heeft voor Israël. Zo ook het huidige Sodom en Gommorah, eer dat dat weer Zijn stad wordt, wordt het eerst compleet verbrand.
En ja Bijbelse feesten en Shabbat wordt weer gevierd, maar ik weet dat buiten de staat Israël, Zijn feesten en Shabbat uitbundig worden meegevierd door mensen die Hem willen navolgen.

Maar YHWH is bezig met het totale herstel van alle dingen. En Israël zal grenzeloos worden want uiteindelijk zal heel de aarde zal Hem aanbidden.
Dat het middelpunt een stuk land zal zijn wat werkelijk zal overvloeien van "melk en honing" zal zodanig zijn wat buiten onze huidige verbeelding zal zijn.