Gaan wij de Grote Verdrukking meemaken (I)?

Gepubliceerd op 15 februari 2021 om 14:15

In Mattheüs 24:21 legt de Heer uit dat er in de eindtijd een ‘grote verdrukking’ plaats zal vinden die zijn weerga niet kent. In het Grieks wordt daarvoor de uitdrukking thlipsis megalē gebruikt. Thlipsis betekent verdrukking. Megalē betekent groot.   Thlipsis vinden we bijvoorbeeld in Handelingen 11:19 waar het gaat over de vervolging in verband met Stefanus. Een ander voorbeeld is Johannes 16:33, “In de wereld lijdt u verdrukking, maar houdt goede moed”. In het Nieuwe Testament wordt thlipsis vrijwel altijd gebruikt om de vervolging van christenen te omschrijven. De uitdrukking ‘grote verdrukking’ (thlipsis megalē) vinden we ook in Openbaring 7:14. Kennelijk is dit dezelfde periode als die welke de Heer Jezus bedoelde in Mattheüs 24. In Openbaring wordt duidelijk dat heel veel gelovigen in die tijd gedood zullen worden vanwege hun geloof. Tot het moment dat de zon zwart wordt, de maan rood en er sterren van de hemel vallen; dan zal deze tijd van onnoemelijk lijden door God worden beëindigd. Vergelijk Mattheüs 24:22,29 en Openbaring 6:12.

De vraag is nu of wij, als christenen, deze grote verdrukking gaan meemaken. Daar wordt verschillend over gedacht. Sommigen stellen dat de eindtijdgebeurtenissen van Mattheüs 24 en Openbaring 4 - 19 al in de eerste eeuw in vervulling zijn gegaan. De eindtijd is al voorbij. We leven nu in de tijd die in Openbaring 20:4-7 wordt beschreven, met als consequentie dat de satan momenteel gebonden zou zijn (!). Volgens deze opvatting moeten we onder de grote verdrukking de verovering en de verwoesting van Jeruzalem verstaan, in het jaar 70. Helemaal geen toekomst dus, maar iets uit het verre verleden. Maar klopt die gedachte wel? Er zijn doorslaggevende argumenten die aantonen dat deze visie onjuist is.

De grote verdrukking treft gelovigen van álle talen en volken (Openbaring 7:9). Het gaat dus om een wereldwijde vervolging. In het jaar 70 ging het alleen om de inwoners van Jeruzalem. Sterker nog, de christenen hadden de stad op tijd verlaten, omdat ze Jezus’ waarschuwing serieus namen (Lukas 21:20,21). Voor zover bekend zijn er om die reden helemaal geen christenen omgekomen tijdens de inname van de stad. De grote verdrukking daarentegen zal juist aan veel christenen het leven kosten.

Naar schatting werden circa één miljoen mensen door de Romeinen gedood bij de verovering van Jeruzalem. Dat is veel. Maar toch kunnen we niet zeggen dat het de ergste verdrukking aller tijden was. Denk bijvoorbeeld maar aan de Holocaust met zes miljoen doden. Dus kan de Heer in Mattheüs 24 de gebeurtenissen uit 70 na Chr. niet hebben bedoeld. In Lukas 21:20-24a wordt overigens wel gesproken over de val van de stad in het jaar 70. Lukas noemt de grote verdrukking daarom ook niet, maar waarschuwt dat Jeruzalem zal worden ‘vertrapt’, totdat de tijden van de volken zullen worden vervuld. Dat wil zeggen, in Jeruzalem zouden de heidenen het voor het zeggen hebben, totdat in de eindtijd het weer de hoofdstad van een joodse natie zou worden. Dat is precies wat we vandaag de dag meemaken. Sinds 1967 is Jeruzalem opnieuw de hoofdstad van Israël.   

De conclusie is daarom dat de grote verdrukking nog in de toekomst ligt. Bovendien, en dat is misschien geen prettig idee, zal deze tijd meer doden kosten dan de Holocaust. De opvatting dat de grote verdrukking (dus ook de antichrist) al bijna twintig eeuwen verleden tijd is, is daarmee ontzenuwd. We kunnen ons nu misschien nog niet voorstellen dat iets dergelijks in de nabije toekomst zou kunnen gebeuren. Maar Gods Woord komt uit. Vorig jaar hadden we ons ook niet voor kunnen stellen dat in 2020 en 2021 de hele wereld in de greep zou zijn van een dodelijk virus. En de generatie uit de dertiger jaren kon zich ook niet voorstellen wat voor een verschrikkelijk drama zich binnen enkele jaren zou voltrekken in het beschaafde Europa.

In het volgende blog willen we de vraag beantwoorden of we de grote verdrukking vóór of na de opname moeten verwachten.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.