Nero heeft niets te maken met 666

Gepubliceerd op 28 november 2020 om 13:40

In nogal wat publicaties wordt gesteld dat het zo goed als zeker is dat het getal van het Beest uit Openbaring 13 verwijst naar keizer Nero. In deze blog leg ik uit waarom deze stelling onterecht is.

 

Als je de Griekse getalwaarde van de naam Nero berekent, kom je niet uit op 666, maar op 225. Kerkleider Irenaeüs, die leefde in de tijd kort ná de apostel Johannes, schrijft uitgebreid over het getal 666. Hij doet zelfs een aantal suggesties voor woorden of namen, die de getalwaarde 666 hebben. Maar hij trekt geen conclusies. Hierdoor weten we hoe de eerste christenen de getalwaarde van een naam berekenden. Zij gebruikten uitsluitend de naam en gingen uit van de Griekse letters.

 

In de vroege kerk is er nooit iemand met de opvatting geweest dat 666 iets met Nero te maken zou hebben. De allereerste publicatie daarover stamt pas uit 1831, van de hand van de Duitse theoloog Karl Fritsche. Hij bedacht een ingewikkelde en gekunstelde manier om op 666 uit te komen. Hij gebruikte de Griekse schrijfwijze ‘Neron’, voegde de titel keizer er aan toe, en zette dit vervolgens om in Hebreeuwse letters (zonder klinkers). Ten slotte telde hij de Hebreeuwse getalwaarden op, in plaats van de Griekse. Bovendien gebruikte hij ook nog eens een abnormale spellingsvariant.

 

Een zeer klein aantal handschriften vermeldt het getal 616 in plaats van 666. Volgens de aanhangers van de Nero-theorie is de verklaring dat men soms het getal berekende op grond van de Latijnse spelling ‘Nero’ in plaats van de Griekse schrijfwijze ‘Neron’. Hier kan tegenin gebracht worden dat Irenaeüs al wist dat in sommige versies het getal 616 voorkwam. Hij verklaarde dit heel anders, namelijk als een onopzettelijke overschrijffout.  

 

Er is nog iets dat heel opmerkelijk is. In het nieuwtestamentische Grieks wordt de naam van Jezus geschreven als Iesous. De getalwaarde hiervan is 888 op grond van Griekse getalwaarden. De symboliek is duidelijk. In de Bijbel is 8 het getal van de opstanding en 6 het getal van de mens. Dus 888 is de tegenhanger van 666. Dit kan moeilijk toeval genoemd worden. Maar het bevestigt wel dat we de getalwaarde op basis van Griekse getalwaarden moeten bepalen.

 

Aan het einde van de eerste eeuw ging er een gerucht rond dat Nero geen zelfmoord had gepleegd, maar dat hij naar Parthia (aan de oostkant van de Eufraat, dus Irak/Iran) was gevlucht om zich daar voor te bereiden op zijn terugkeer naar Rome en opnieuw de macht te grijpen. Er bestaat zelfs een versie waarin Nero, na gestorven te zijn, uit de dood opstond en vervolgens naar Parthia vluchtte. Er zijn geleerden die beweren dat Johannes deze mythe in Openbaring heeft verwerkt, omdat in Openbaring 13 gesproken wordt over één van de koppen, die dodelijk gewond was en weer levend werd. Maar hoe zou Johannes een dergelijk bijgelovig verzinsel in de tekst opgenomen kunnen hebben? Dan zou Openbaring niet geïnspireerd zijn door de heilige Geest. In feite is het niet eens zeker, dat het gerucht überhaupt werd doorverteld in Johannes’ tijd. Wetenschappers denken vandaag namelijk dat de hele mythe, die voorkomt in een geschrift uit de tweede eeuw,  van een latere oorsprong is.

 

Ten slotte, de Antichrist en zijn leger zullen uiteindelijk worden verslagen door Jezus Christus zelf, zo lezen we in Openbaring 19. Dat is op dit moment nog toekomst en daar heeft Nero dus helemaal niets mee te maken.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Hans Bergstra
3 jaar geleden

Ik heb net het boek van Tom de Wal gelezen 'Jezus aanraken'. De Wal gaat van hetzelfde denken uit, nl. dat we in het hier en nu Gods Koninkrijk op aarde gaan realiseren. In zijn geval betekent het dat iedereen die gelooft, genezen wordt. (Gods wil in de hemel zo ook op aarde > en bij God is geen ziekte, of lijden en dus.....) Wat me opviel is dat Martin Koornstra, spreker op Opwekking en stichter van de Royal Mission scholen, in zijn voorwoord het boek van harte aanbeveelt.