Een levensgevaarlijke eindtijdvisie

Gepubliceerd op 23 oktober 2020 om 19:53

Afgelopen week verscheen op CIP.nl een interview met Jeroen Koornstra, de auteur van het boek ‘Einde van de eindtijd’. Koornstra probeert daarin duidelijk te maken dat we als christenen helemaal niet bezig moeten zijn met het eindtijdgebeuren. Hij is van mening dat de ‘eindtijd’ al lang achter de rug is. Alle profetieën die betrekking hebben op het ‘einde’ zouden al in de eerste eeuw van onze jaartelling zijn vervuld. Bijbelgedeelten zoals Mattheüs 24 en het grootste deel van Openbaring zijn al eeuwenlang geschiedenis. De grote opdracht van Mattheus 28:19 is toen al, in die tijd, vervuld. Koornstra staat hierin niet alleen. Er is een groeiende groep bijbeluitleggers die de Bijbelse profetieën op deze manier uitleggen. Bekende namen zijn onder andere Jonathan Welton (van het boek ‘Opname of aanname?’) en David Sörensen (www.ontdekGod.nl), Bill Johnson en Kris Valloton (Bethel Redding).

Het gaat hier niet alleen maar om een alternatieve uitleg van Openbaring. Zo van, interessant om er kennis van te nemen en vervolgens al dan niet naast je neer te leggen. Nee, het gaat hier om heel wat meer. Het preterisme, zoals deze leer wordt genoemd, past in een theologie die meestal wordt aangeduid met de Amerikaanse term ‘Kingdom now’. Vooral in ultra-charismatische kring gelooft men, dat in het jaar 70 na Christus, toen Jeruzalem en de tempel werden verwoest, alle profetieën al zijn uitgekomen. Sinds die tijd is de satan gebonden (!) en zijn we met zijn allen op weg in een soort duizendjarig rijk. In dat kader gaat God een wereldwijde opwekking geven, met een uitstorting van de Heilige Geest, die Handelingen 2 verre zal overtreffen in kracht en in reikwijdte. Het wordt een tijd van extreem veel wonderen en tekenen, en de nu zo verdeelde kerk zal eindelijk één worden onder leiding van een nieuwe generatie van apostelen en profeten. Miljarden komen tot geloof en de wereld zal – uiteindelijk - christelijke waarden en normen omarmen. Pas als het zover is kunnen we het laatste oordeel verwachten met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Welton zegt het zo: “Wij hebben geen opdracht ontvangen om alsmaar alert te zijn omdat Jezus op elk moment kan terugkomen… ons niet al te druk maken om zijn komst.” Hij zegt “dat het onze taak is om de cultuur van de hemel tot de cultuur van de aarde maken. Eens zal de kerk deze opdracht voltooid hebben. Het lijden op aarde zal dan minimaal zijn. De zonde zal exponentieel zijn verminderd. De seksindustrie zal zijn ingestort. De mensen zullen langer leven. Er zullen geen hongersnoden en ziekten meer zijn. Alle vijanden van God zullen zich voor Jezus neerbuigen. Als eens dit cultuur-transformerende werk van de apostelen zal zijn voltooid, dan komt Jezus terug.”

Sommige van deze uitspraken mogen mooi klinken, maar ze kloppen niet. In hoofdstuk 12 van mijn boek ‘Eindtijd in zicht’ wordt uitgelegd waarom het preterisme absoluut niet juist kan zijn, en in sommige varianten zelfs als een dwaalleer bestempeld moet worden.

Behalve dat er heel veel in te brengen is tegen de theologie van Kingdom Now en tegen de eindtijdvisie van Welton en Koornstra c.s., is het belangrijk om in te zien dat deze  opvatting levensgevaarlijk is. Juist in de eindtijd! Kingdom Now aanhangers willen namelijk niets weten van een Antichrist die gelovigen wereldwijd zal vervolgen en van een kerk waarvan velen in de eindtijd van het geloof zullen afvallen. Omdat zij niet willen accepteren dat het die kant op zal gaan, en tegen alles in, willen vasthouden aan het idee van een steeds christelijker wordende wereld, zullen zij bijzonder vatbaar zijn voor de verleidingen van het antichristelijk regime. Want geloof maar dat de Antichrist zich in eerste instantie zal voordoen als een engel des lichts. Juist in de eindtijd zal de verleiding en de misleiding een toppunt bereiken. Kingdom Now aanhangers zullen totaal onvoorbereid zijn op wat er komen gaat. Sterker nog, het gevaar is levensgroot dat zij de aanspraken van het antichristelijk regime als vredestichters en brengers van een nieuwe wereldorde zullen omarmen. De dag van Christus zal hen overvallen als een dief in de nacht. “Wordt wakker en versterk het overige dat dreigt te sterven.” (Openbaring 3:2,3)

 

Reactie plaatsen

Reacties

drs. A. ten Napel
2 jaar geleden

Welton en Koornstra op een hoop gooien gaat niet op. Full Preterisme stelt dat met het oordeel over Jeruzalem de volledige toorn van God is uitgestort. Welton geloofd in ene zichtbare wederkomst een Nieuwe hemel aarde en een laatste oordeel. Het een en ander hangt sterk af van de vooronderstelling wanneer Johannes Openbaring schreef laat (5 AD of vroeg voor 70 AD.