Hoe kunnen we de Antichrist herkennen?

Gepubliceerd op 17 mei 2024 om 19:55

Over de Antichrist wordt ongelooflijk veel geschreven, gespeculeerd en gefantaseerd. Dit resulteert in een niet-aflatende stroom van boeken, studies, artikelen en films. En dit leidt uiteraard tot veel verwarring en allerlei tegenstrijdige ideeën.

Voor de één is de Antichrist de toekomstige messiaanse figuur uit de Islam: de Mahdi. Voor de ander is het zonneklaar dat de vroegere keizer Nero de Antichrist was. De protestantse hervormers waren er zeker van dat de Paus, of liever gezegd het pausdom als instituut, gezien moest worden als de Antichrist. De evangelicals van vandaag de dag verwachten een toekomstige wereldleider die zich zal ontpoppen als een meedogenloze dictator. Iemand die wars is van privacy en die door middel van moderne technologie in staat zal zijn om absolute controle uit te oefenen op het leven van ieder mens persoonlijk. Big brother is watching you.

De onderhuidse chip heeft inmiddels het zichtbare merkteken van het Beest vervangen (Openbaring 13:18). De getalwaarde van de naam Neuralink, het bedrijf van Elon Musk dat als eerste een brain-computer interface chip heeft geïmplanteerd in de hersens van een mens [1], is immers niet voor niets gelijk aan 666? Want als je Neuralink schrijft met Griekse letters, die elk met een bepaald getal overeenkomen, dan is de som gelijk aan 666. Trouwens “E. Musk” in Griekse letters is gelijk aan 665. En bovendien heeft Musk een zoon met de naam X, zijn eerste voornaam. Serieus waar! Als deze later genoeg krijgt van die rare voornaam, en zich dan maar laat noemen bij zijn tweede naam Ae, dan krijg je “Ae Musk”. De getalwaarde van “Ae Musk” is … 666!

 

N E U R A L I N K Som
ν ε υ ρ α λ ι ν κ
50 5 400 100 1 30 10 50 20 666
A E M U S K Som
α ε μ υ σ κ
1 5 40 400 200 20 666

Wat moeten we daar nu mee? Het beste is om al die speculaties gewoon maar te laten voor wat ze zijn. En heel nuchter te kijken naar wat de Bijbel over de Antichrist zegt. Daarbij moeten we ons realiseren dat er in de loop van de geschiedenis diverse personen zijn opgestaan die nogal wat weg hadden van deze Godvijandige figuur en die daarom als de Antichrist werden beschouwd. Het meest beruchte voorbeeld is natuurlijk Adolf Hitler, die de satanische obsessie bezat om Gods volk uit te willen te roeien. We kunnen niet op voorhand uitsluiten dat zoiets opnieuw zal gebeuren. Met andere woorden het kan zijn dat we niet meteen zeker kunnen weten of een bepaalde machthebber de uiteindelijke Antichrist is uit het boek Openbaring [2]. Dat zal moeten blijken uit de manier waarop hij zich ontwikkelt. Het beste is om de Bijbelse gegevens over de Antichrist op een rij te zetten en alleen deze gegevens te gebruiken om tot een conclusie te komen:

  1. De Antichrist zal aan de macht komen in een tijdperk waarin de wereld (of een belangrijk deel ervan) wordt beheerst door een samenwerkingsverband (of federatie) van tien machthebbers (Daniël 7:7,24; Op 17:12).
  2. Hijzelf is niet één van deze tien machthebbers. Maar hij zal drie van hen overrulen (elimineren?) en de baas worden over hun landen (Daniël 7:8,24; Op 17:13).
  3. Vervolgens zal hij verder groeien in macht en aanzien, met als gevolg dat de machthebbers hem zullen gaan erkennen als hun leider. Met andere woorden, hij wordt de absolute heerser van de wereld. Niet zo duidelijk is of dit de gehele wereld zal zijn volgens ónze definitie of de wereld zoals de schrijvers van het Nieuwe Testament dat zagen. Dat wil zeggen: alle landen ten oosten van de Eufraat (Op 13:3,4).
  4. Hij zal een hartgrondige atheïst zijn. Zijn opvattingen over God zal hij niet privé houden. Integendeel, hij zal voortdurend laten merken dat hij een hekel heeft aan God en aan alle vormen van godsdienst (Daniël 7:25; 2 Thes 2:4; Op 13:5,6).
  5. Hij zal erin slagen om vrede te bewerkstelligen in het Midden Oosten. Een onder dwang opgelegd vredesakkoord waarbij niet alleen Israël en de Palestijnen zijn betrokken, maar ook de omringende Arabische landen (Daniël 9:27). Hij zal zelfs een wereldwijde vrede weten te bereiken (1 Thes 5:3).
  6. De Joden zullen op de één of andere manier de gelegenheid krijgen om een heiligdom te bouwen op de Tempelberg. Mogelijk is dit een onderdeel van het vredesakkoord, als compensatie voor de zware concessies die Israël zal moeten doen (Mat 24:15; 2 Thes 2:4).
  7. De Antichrist is een uitgesproken narcist. Hij ziet zichzelf als een god en zal een op hemzelf gerichte aanbiddingscultus opzetten. Dit zal vergezeld gaan van indrukwekkende occulte manifestaties (Daniël 7:8; 2 Thes 2:4; Op 13:13).
  8. Deze aanbiddingscultus wordt verplicht voor alle onderdanen. Niet meedoen betekent de doodstraf. Uiteraard treft dit vooral christenen, omdat zij alleen Jezus erkennen als Heer en alleen God willen aanbidden. We krijgen dan te maken met de zwaarste christenvervolging uit de geschiedenis (Op 13:8, 15; Mat 24:21,22).
  9. Wie loyaal is krijgt een zichtbare registratie (merkteken) op voorhoofd of hand. Degenen die weigeren worden volledig uitgesloten van het economisch verkeer (Op13:16-18).
  10. De getalwaarde van de naam van de Antichrist is 666 (Op 13:18).

Welke van deze tien punten zijn vandaag al werkelijkheid? In feite geen één. Het is wel opmerkelijk dat het conflict in het Midden Oosten zich alsmaar voortsleept, al tientallen jaren lang. Het lijkt erop dat het niet zal worden opgelost totdat er een sterke wereldleider optreedt die een doorbraak kan forceren. Bovendien is het opmerkelijk dat de aanleiding van de Gaza-oorlog, de gruwelijke “Al-Aqsa vloed” door Hamas op 7 oktober 2023, mede een reactie was op de activiteiten van Joodse gelovigen die streven naar de herbouw van de tempel [3]. Vandaar ook de naam “Al-Aqsa vloed”, want met “Al-Aqsa” wordt het Islamitische heiligdom op de Tempelberg bedoeld. Een laatste punt dat we hier nog zouden willen noemen is het feit dat de Westerse wereld in onze tijd wordt gedomineerd door (bijna tien) met elkaar samenwerkende landen: de VS, Canada, VK, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Australië, en Brazilië.      

 

Noten

[1] In feite waren er eerder al andere bedrijven en instituten die aan een BCI werken. Zie https://www.deingenieur.nl/artikel/neuralink-plaatst-eerste-implantaat-in-brein-van-mens

[2] In Openbaring wordt de Antichrist aangeduid als het “Beest”.

[3] Zie https://forward.com/culture/563479/hamas-al-aqsa-flood-israel-gaza-attack-2023/

Reactie plaatsen

Reacties

Marc van den Oord
een maand geleden

Dank voor de uiteenzetting welke puntig, juist en evenwichtig is!

Raymond
19 dagen geleden

Hallo, mooi gevonden maar Is het niet zo dat als de Bijbel het getal van 666 geeft, dat vanuit het Hebreeuws geeft wat haaks en 180 graden op Grieks staat? Zegt de Bijbel om het getal te berekenen vanuit het Grieks?? Wat en wanneer de antichrist iets gaat doen vind ik niet interessant, die is al heel lang bezig met wat die moet doen. Ik wou dat Zijn volk nu eens ging doen wat die moeten doen en wanneer Gods Zonen eindelijk openbaar worden. Trouwens zal het voor 99% precies zo zijn dat het lijkt dat de ac Yeshua is, zoals een engel des lichts. anti in het Hebreeuws is tachat dat betekend bijna precies hetzelfde, als een dubbelganger of zo goed als perfecte invaller. Daarom zullen vele incl. gelovigen verleid worden.
Dat we nu in de eindfase van laatste dagen leven lijkt vanwege de voor islam dreigende overname van de tempelberg door wat er allemaal speelt met allerlei voorbereidingen zoals de rode vaarzen, idd wel dichtbij. Maar Heilig en rein zoals de Bijbel dat aangeeft als voorwaarde om te offeren (zoals Daniel aangeeft dat dat gestopt gaat worden) geschied niet door religie maar door relatie. Op dit moment is daar nog geen spraken van maar dat kan wel heel snel veranderen. Wel heel bijzonder dat islam wel daarop let en het westen totaal niet. Shalom Raymond