Van buitenaf opgelegde vrede in Midden Oosten?

Gepubliceerd op 4 januari 2024 om 10:39

De dood van Saleh al-Arouri, de plaatsvervangend leider van de politieke vleugel van Hamas en een van de oprichters van de militaire vleugel, op dinsdag 2 januari door middel van een Israëlische drone-aanval, heeft de spanningen in het Midden-Oosten verder doen toenemen.

Hamas heeft gezworen wraak te nemen voor de moord op al-Arouri en heeft Israël beschuldigd van het schenden van de soevereiniteit van Libanon. Hezbollah zegt in een reactie dat de moord ‘een gevaarlijke ontwikkeling is in de oorlog tussen de vijand en de as van het verzet. De moord zal niet zonder gevolgen of bestraffing blijven.’ Israël zegt klaar te zijn voor alle scenario’s na de dood van het Hamaskopstuk. De Israëlische minister van buitenlandse zaken, Israel Katz, zegt dat zijn land ‘zich op het hoogtepunt bevindt van een derde Wereldoorlog tegen Iran en de radicale Islam’. De strijd die nu woedt, doet volgens Katz denken aan ‘de donkerste periodes in de menselijke geschiedenis’. Volgens een woordvoerder van de VN is er grote zorg over een escalatie.

Een bijzonder opmerkelijke reactie kwam van Josep Borrell namens de Europese Commissie. Borrell, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor het buitenlands beleid, riep op tot dwingend internationaal optreden in het conflict tussen Israël en Hamas. Hij stelde dat de internationale gemeenschap een oplossing moet “opleggen”, omdat de partijen zelf nooit tot een oplossing zullen komen. ‘Ik geloof dat we in de afgelopen dertig jaar hebben geleerd dat een oplossing moet worden opgelegd van buitenaf omdat de twee partijen nooit in staat zullen zijn een overeenkomst te sluiten’, aldus Borrell. ‘Als deze tragedie niet snel wordt gestopt, vliegt mogelijk het hele Midden-Oosten in brand’ [1].

Met andere woorden, hier wordt gezegd dat het tussen Israël en de Palestijnen nooit goed zal komen als op dezelfde manier wordt doorgegaan met het pogen om tot een vredesregeling te komen als in de afgelopen tientallen jaren is geprobeerd. Voor Borrell is het duidelijk dat er nu een andere weg moet worden ingeslagen. Niet meer proberen beide partijen met elkaar te laten onderhandelen om ze tot een vredesregeling te laten komen waarbij ze allebei concessies moeten doen. Dat is vergeefse moeite. De enige uitweg volgens de EU-vertegenwoordiger is het van buitenaf opleggen van een regeling. Dat wil zeggen, als men niet wil of als men de regeling schendt, dan zullen scherpe sancties volgen. De partijen moeten worden gedwongen tot een vredesdeal. Indien niet goedschiks dan maar kwaadschiks.

Deze ontwikkeling is bijzonder opmerkelijk, zoals ik al zei, als we kijken naar wat de Bijbel zegt over de eindtijd. In Daniël 9:24-27, de profetie van de 70 jaarweken, wordt namelijk voorspeld dat in de eindtijd aan Israël en de omliggende landen een vredesregeling van buitenaf zal worden opgelegd. Met de “eindtijd” worden de laatste zeven jaar bedoeld vóórdat Jezus Christus zijn koninkrijk zal vestigen op deze aarde.

Ik citeer wat ik hierover schreef in mijn boek (pagina 52):

De NBV vertaalt vers 27a als volgt: “Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, één week lang.” Het onderwerp in deze zin, ‘hij’, is de genoemde toekomstige vorst. De toekomstige vorst van het Romeinse rijk zal een bondgenootschap sluiten met velen (d.w.z. veel landen) dat zeven jaar zal standhouden [2]. Deze zeven jaar is de laatste van de 70 jaarweken. Heeft dit te maken met de langverwachte vredesregeling in het Midden-Oosten? In ieder geval zal Israël er een onderdeel van zijn, want Israël is het onderwerp van de profetie. Het zal een krachtig bondgenootschap zijn. Het woord dat hier wordt gebruikt betekent: machtig zijn, krachtig zijn, de overhand hebben. Dus een bondgenootschap met grote politieke en militaire macht. Het Hebreeuwse woord dat met ‘sluiten’ (NBV) of ‘versterken’ is vertaald heeft ook de betekenis in zich vanopleggen’.

Het zal duidelijk zijn dat de “toekomstige vorst” van het Romeinse rijk niemand anders is dan de Antichrist. De laatste zeven jaar van de wereldgeschiedenis zullen aanbreken zodra er een “bondgenootschap”, dat wil zeggen een allesomvattend vredespact, wordt gesloten in het Midden-Oosten. Daar zullen “veel landen” bij betrokken worden. In Israël zal men denken dat eindelijk de definitieve vrede is aangebroken na al die jaren van dreiging, aanslagen en oorlogen. Maar Israël zal bedrogen uitkomen. De Antichrist zal een wolf in schaapskleren blijken te zijn. Wat er vervolgens allemaal gebeurt in de laatste jaren voor de wederkomst is niet het onderwerp van dit blog. Voor de geïnteresseerde lezer verwijs ik daarvoor naar mijn boek ‘Eindtijd in zicht’.    

Waar het nu om gaat is dat de EU, bij monde van haar hoogste vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid, pleit voor het afdwingen van een vredesregeling. Dit besef, dat een vredesdeal zal moeten worden opgelegd, is precies datgene wat de Antichrist zal bewerkstelligen volgens Daniël 9:27. Hiermee zeg ik niet dat laatste jaarweek (de eindtijd) op korte termijn zal aanbreken. Het kan nog jaren duren voor het zover is. Maar het is wel duidelijk dat deze ommekeer in het denken over een oplossing voor het Midden-Oosten naadloos past in het eindtijd-scenario van Daniël 9.

Noten

[1] Diverse krantenberichten 4 januari 2024

[2] Bondgenootschap: in Hebreeuwse grondtekst berit = verbond

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.