Gods werk in het ontstaan en bestaan van Israël

Gepubliceerd op 26 juli 2023 om 08:51

Er zijn uitleggers van de Bijbelse profetie die de beweging van het zionisme, die uitmondde in de oprichting van de staat Israël, beschouwen als louter mensenwerk. Het zou nog niet de vervulling zijn van de Bijbelse profetie waarin de terugkeer van het Joodse volk naar het beloofde Land wordt voorspeld. Dit laatste zal volgens hen niet eerder plaatsvinden dan na de komst van de Heer, c.q. de opname van de Gemeente. Wij zien dit echter heel anders.

Sinds de opkomst van het zionisme aan het eind van de 19e eeuw hebben miljoenen Joden Aliya gemaakt. Momenteel wonen er meer Joden in het land dan in de tijd van Jezus het geval was. God is daarin aan het werk, geheel in lijn met het visioen van Ezechiël 37 dat gaat over het dal met de dorre doodsbeenderen. In eerste instantie voegen de beenderen zich aaneen en worden het lichamen die volledig intact zijn. Maar ze leven nog niet. Pas in tweede instantie, nadat Ezechiël op Gods verzoek profeteert tot de Geest, herleven de lichamen en wordt het een geweldig leger. Dit is de toekomstige fase waarin het volk Israël tot geloof in Messias Jezus zal komen, wanneer Hij terugkeert en zij “op Hem zullen zien die zij doorstoken hebben.” Zover is het nu nog niet. Maar de eerste fase is zeker al wel aan de gang. En hoe! Welk jaartal we daaraan moeten verbinden is niet het belangrijkste. We kunnen denken aan 1967, toen Jeruzalem werd veroverd. Of 1948, het jaar van de oprichting van de staat Israël. Of zelfs 1897, toen het eerste zionistische congres plaatsvond. Hoe dan ook, wij beschouwen deze gebeurtenissen als een belangrijk teken van de tijd. De vijgenboom is aan het uitbotten!

In dat verband wil ik wijzen op de toespraak die President Herzog van Israël op 19 juli j.l. heeft gehouden in het Congres van de Verenigde Staten vanwege het 75-jarig bestaan van de staat Israël. Het was een bijzonder indrukwekkende toespraak tegen de achtergrond van de voortdurende Iraanse dreiging en van Israëls eigen binnenlandse polarisatie. Opvallend was hoe de president een aantal keren de rol van de goddelijke voorzienigheid in het ontstaan en bestaan van Israël onderstreepte. Het is mooi om te horen dat het staatshoofd van Israël erkent en benadrukt dat de terugkeer van de Joden naar het Beloofde Land en de oprichting van de staat Israël onderdeel zijn van Gods plan en van de Bijbelse profetie. In dit opzicht is deze toespraak zowel bemoedigend als historisch te noemen. De volgende quotes willen we de lezers van eindtijdinzicht.nl niet onthouden. De volledige toespraak is te vinden op israelnieuws.nl.

Quote #1: In 1949 had de president van de Verenigde Staten van Amerika, Harry S. Truman, een ontmoeting met de opperrabbijn van de pas opgerichte staat Israël, mijn grootvader rabbijn Yitzhak Isaac Halevi Herzog, in het Oval Office. Dit was slechts een paar jaar nadat elk van hen had gepleit en campagne had gevoerd voor de redding van de Europese Joden die tijdens de Holocaust door de nazi's werden afgeslacht. In een gesprek met president Truman bedankte Rabbi Herzog hem dat hij de eerste wereldleider was die de staat Israël officieel erkende, elf minuten na de oprichting ervan. Hij sprak over de Goddelijke Voorzienigheid die president Truman had voorbestemd om de wedergeboorte van Israël te helpen bewerkstelligen, na tweeduizend jaar ballingschap. Getuigen van de ontmoeting herinnerden zich dat er tranen liepen over president Trumans wangen.

Quote #2: Toen de staat Israël in 1948 werd gesticht, ontwikkelde het land dat de Almachtige aan Abraham beloofde, waar Mozes de Israëlieten naartoe leidde, het land van de Bijbel, van melk en honing, zich tot een prachtig land van democratie. Tegen alle verwachtingen in keerde het Joodse volk terug naar huis en bouwde een nationaal tehuis, dat een prachtige Israëlische democratie werd, een mozaïek van Joden, Moslims, Christenen, Druzen en Circassiërs, seculier, traditioneel en orthodox, van alle denominaties, van alle mogelijke opvattingen en levensstijlen. Een land dat de inzameling van ballingen uit meer dan honderd landen verwelkomde.

Quote #3: We bidden voor de vervulling van de profetie van Jesaja: "Natie zal geen zwaard opnemen tegen natie, noch zullen ze de oorlog meer leren".

Quote #4: Dit partnerschap (tussen de VS en Israël - TA) is ook gebaseerd op de overeenkomsten en affiniteit tussen onze volkeren, de moedige immigranten en de baanbrekende pioniers. Het is diep geworteld in onze respectieve onafhankelijkheidsverklaringen. In de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring deden de oprichters een beroep op de “Supreme Judge of the World”. In de Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring, beïnvloed door die van Amerika, stelden onze oprichters hun vertrouwen in "de Rots van Israël".

Quote #5: De president eindigde zijn toespraak met het gebed: “God zegene de staat Israël! God zegene de Verenigde Staten van Amerika!”

 

Image by rawpixel.com

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.