Inhoud van het boek "Eindtijd in zicht"

(320 pagina's)

 

1             Terug naar de toekomst               

De eindtijd is dichterbij dan ooit tevoren             

Waarom we ons in de Bijbelse profetie verdiepen           

Eindtijd opvattingen      

Toegepaste principes van Bijbeluitleg    

Het principe van de voortgaande openbaring    

Het gevaar van speculatie           

Het doel van dit boek    

2             Daniëls kalender              

De tijd van Daniël            

De vier wereldrijken      

Antiochus Epiphanes     

De opmerkelijke profetie van de 70 jaarweken 

Een boodschap met vertraging  

Het raadsel ‘tijd, tijden en een halve tijd’            

3             Op het podium van de Olijfberg 

De val van Jeruzalem     

De tijd van de heidenen               

De rede op de Olijfberg 

Het begin van de weeën (Mattheüs 24:4-14)     

De grote verdrukking (Mattheüs 24:15-28)         

De terugkeer van Jezus (Mattheüs 24:29-31)     

De les van de vijgenboom (Mattheüs 24:32-35) 

Het belang van waakzaamheid (Mattheüs 24:36-44)       

4             In een microseconde

De opstanding  

In een ondeelbaar ogenblik        

De hoop van de christen              

De dag van Christus        

De dag van JHWH            

Opname voor of na de grote verdrukking            

5             Gods oogappel

Het volk van de beloften             

Het Sinaï-verbond en het verbond van David   

Het nieuwe verbond      

Het vrederijk     

De vervangingstheologie         

Het koninkrijk van God  

6             Het mysterieuze boek Openbaring         

Auteurschap en datering           

Symboliek      

Indeling en structuur     

Uitlegkundige visies       

De troonzaal en de boekrol         

Chronologische aspecten           

7             Werelddictatuur           

Het herstelde Romeinse rijk   

De Antichrist     

Zeven beestachtige wereldrijken         

Het merkteken van het Beest    

Het getal 666     

De moslim-Antichrist theorie     

Babylon               

8             De zegels en de bazuinen            

De eerste vier zegels    

Het vijfde zegel 

Het zesde zegel 

De zeven bazuinen        

9             De dubbele oogst           

Een recapitulatie             

De twee profeten        

De zevende bazuin        

Achter de schermen     

De 144.000        

De dubbele oogst         

De zeven schalen            

Tussenstand   

De bruiloft van het Lam 

10           De vrede van Jeruzalem             

Intocht in Jeruzalem      

De Messias regeert     

Het schapen-en-bokken-oordeel      

Gog en Magog  

De grote witte troon     

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde   

Het nieuwe Jeruzalem  

11           Tijd, tijden en een halve tijd      

Sabbatjaren     

De Shmita-cyclus            

De oplossing van het raadsel      

De perioden in Openbaring en in Daniël             

Het zevende jaar            

De unieke shmita-cycli van de 21e eeuw             

12           Pretrib, posttrib en preterisme getoetst              

Bezwaren tegen het pretribulationisme 

Bezwaren tegen het preterisme              

Bezwaren tegen het posttribulationisme             

Conclusie           

13           Ja, ik kom spoedig!         

Appendix De Hebreeuwse kalender        

Eigenschappen van de Hebreeuwse kalender    

Het probleem van de 360-dagen kalender        

Register van zaken en begrippen             

Register van bijbelplaatsen        

Referenties