Toegang tot de hemel

 

Even heel serieus. Over de hemel. Na de dood is er niets. Dat is wat veel mensen denken. Je bestaat niet meer. Een soort eeuwig coma. Nog meer mensen denken dat er misschien wél iets is, maar ze denken ook dat het allemaal wel goed komt. Op  een of andere manier vredig rondzweven tussen de sterren.

Tja, wie heeft er gelijk? Is er een garantie dat één van deze opvattingen juist is? En hoe weet je dat dan? Want stel nu eens dat de Bijbel gelijk heeft. Ikzelf ben ervan overtuigd dat de Bijbel niet zo maar een boek is. Het is het middel dat God wil gebruiken om met ons mensen te communiceren. Weliswaar is het door mensen geschreven, maar de woorden van dit magnifieke boek zijn ingegeven door God.  

In de Bijbel wordt gesproken over twee bestemmingen in het hiernamaals. Hemel en hel. En op die laatste plek, de hel, daar wil je niet zijn! Maar in de hemel wel. Dus, zou je zeggen, het is simpel: Goede mensen komen in de hemel en slechte in de hel. Maar het ding is dat je niet weet of jij goed (genoeg) bent. Als je toegang wilt hebben tot een evenement dan helpt het niet als je zegt dat je een prima mens bent en je daar helemaal op je plaats zult zijn. Er is maar één manier: een toegangskaart. De vraag is: Wat is de toegangskaart voor de hemel?

Jezus heeft in dit verband een bijzonder radicale uitspraak gedaan. Een uitspraak die bij sommigen heftige reacties oproept. Hier komt ie:

“Ik ben de weg. Bij Mij is de waarheid en bij Mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in Mij gelooft.” (Johannes 4:6 BGT)

Het punt is dat er in principe niemand gekwalificeerd is voor de hemel. Geen mens voldoet aan Gods criterium van goedheid. Ieder van ons heeft zonden op zijn kerfstok. Al was het alleen maar omdat je in je leven geen rekening hebt gehouden met God en gewoon je eigen weg ging. Zelfs de besten komen er niet [1]. Daardoor ervaart de mens een kloof tussen zichzelf en God. Er is afstand. Er is geen relatie. God lijkt ver weg en afwezig, en er is geen contact.

Maar dit is niet wat God wil! Hij is de schepper van de mens en Hij wil niets liever dan een relatie [2]. Nu op dit moment, en later in de hemel. Daarom heeft hij een oplossing gegeven voor het probleem van de zonde. Een escape.

Dat is Jezus. Een uniek persoon. Zowel God als mens tegelijk. Anders gezegd, God kwam in de persoon van Jezus naar ons toe. Hij leefde een perfect leven en kende geen enkel moment van zonde. Dat maakte dat hij, als enige ooit, geschikt was voor een heel bijzondere missie. Hij was bereid om de straf te ondergaan die wij met zijn allen hadden verdiend. Hij stierf vrijwillig in onze plaats. Hij is de brug tussen ons en God. Hij betaalde voor onze toegang. Als je dit gelooft en beseft dat deze daad van opoffering noodzakelijk was om jouw schuld bij God weg te nemen, dan ben je er - bijna.

Want dan is er nog één stap nodig. Tegen Hem zeggen dat je Hem aanneemt als jouw verlosser en dat je voortaan Hem wilt volgen. Je kunt dit doen door te bidden, en bijvoorbeeld de volgende woorden te gebruiken:

“Heer Jezus, ik heb U nodig. Ik open de deur van mijn leven [3] en aanvaard U als mijn Redder en Heer. Ik dank U dat U mijn zonden vergeeft. Wilt U nu over mij regeren op de troon van mijn leven. Verander mij zo dat ik word zoals U mij wilt hebben.”  

Als je dit gebed bewust hebt gebeden en je het echt meende, dan wil ik je feliciteren. Want dan ben je nu een christen geworden. Een kind van God. Je zonden zijn vergeven. Je hebt nu eeuwig leven. Je hebt toegang tot de hemel.

Ik wil nog terugkomen over wat ik zei over de Bijbel. Dat boek is heel speciaal. Je kunt het zien als een liefdesbrief van God aan ons, aan jou. Het is belangrijk om dagelijks de Bijbel te lezen. Aanrader: begin met het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld het evangelie van Johannes.

 

Voetnoten

[1] Romeinen 3:23 

Want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God.

[2] Johannes 3:16   

Want Gods liefde voor de mensen was zo groot dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.

[3] Openbaring 3:20 

Ik roep jullie alsof Ik voor jullie deur sta. Als jullie Mij horen en binnenlaten, zal Ik altijd bij jullie zijn.